Minilex - Lakipuhelin

Osakeyhtiön perustaminen ilman pääomaa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kaikki yritykset, myös osakeyhtiöt, tarvitsevat liiketoimintansa harjoittamiseen pääomaa. Ennen kuin yritys pystyy myymään tavaroita tai palveluita ja saamaan niistä maksuja, se tarvitsee tuotannontekijöitä, joista se joutuu itse ensin suorittamaan maksuja. Osakeyhtiölaissa määrätään pakottavasti siitä, että osakeyhtiöllä on oltava osakepääoma. Vähimmäisosakepääoma yksityisellä osakeyhtiöllä on 2 500 euroa, julkisella osakeyhtiöllä 80 000 euroa. Näin ollen osakeyhtiön perustaminen ilman vähimmäispääomaa ei ole mahdollista.

Osakepääoma on yhtiön sidottua omaa pääomaa, jota ei saa jakaa osakkeenomistajille ilman velkojien suostumusta eli toisin sanoen velkojiensuojamenettelyä. Osakepääomaa ei saa myöskään alentaa osakeyhtiölaissa säädettyä vähimmäismäärää pienemmäksi. Osakepääoman vaatimus saa perustansa myös periaatteesta, jonka mukaan osakeyhtiöiden pääsääntöisenä tarkoituksena on voiton tuottaminen osakkeenomistajille, jollei yhtiöjärjestyksessä toisin määrätä. Osakeyhtiön toiminta perustuu laissa ja yhtiöjärjestyksessä määritellyn tarkoituksen toteuttamiseen ja toiminnan jatkuvuuden turvaamiseen. Nämä myös turvaavat osaltaan yhtiön velkojien oikeuksia.

Yhtiöjärjestyksessä voidaan määrätä, miten omaa pääomaa käytetään muun muassa voittoa ja vapaata omaa pääomaa jaettaessa. Voitontuottamistarkoitus ei kuitenkaan tarkoita automaattisesti suurien voittojen tuottamista ja jakamista osakkeenomistajille lyhyellä aikavälillä, vaan pidemmällä tähtäimellä. Vaikka yhtiön tarkoituksena ei olisi voiton tuottaminen, vaan vaikkapa yleishyödyllisesti säätiön toiminnan tukeminen, on osakeyhtiön johdon tavoiteltava kuitenkin taloudellista ylijäämää, vaikkei sillä hyödytettäisi yhtiötä itseään.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa