Minilex - Lakipuhelin

Osakeyhtiön perustaminen alaikäisenä

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Laki elinkeinon harjoittamisen vapaudesta säätää, että alaikäinen saa harjoittaa kauppaa tai muuta liikettä erillisestä toimipaikasta, jos hänen holhoojansa siihen suostuu. Alaikäinen voi myös olla perustamassa osakeyhtiötä, mutta se edellyttää lainsäädännöstä johtuen jonkin verran enemmän vaivannäköä täysivaltaiseen perustajaan verrattuna. Alaikäinen ei kuitenkaan voi toimia hallituksen jäsenenä tai toimitusjohtajana.

Osakeyhtiön perustaminen on ilmoituksenvaraista eli siitä tulee tehdä perusilmoitus kaupparekisteriin. Koska alaikäisen oikeustoimikelpoisuutta on rajoitettu, hänen on saatava edunvalvojansa eli yleensä vanhempansa tai muun holhoojansa lupa osakeyhtiön perustamiseen. Alaikäisen edunvalvojan tulee edustaa alaikäistä tämän puolesta ja edustajan kotipaikan tulee olla Suomessa.

Osakkeiden merkitseminen saattaa edellyttää tietyissä tilanteissa holhousviranomaisen ts. maistraatin lupaa. Alaikäinen saa merkitä osakkeita itse, kun hän maksaa ne omilla työansioillaan, tai jos edunvalvoja on antanut alaikäiselle varoja henkilökohtaista käyttöä varten, tai muuta omaisuutta, jos se on alaikäisen edun mukaista. Mikäli edunvalvoja merkitsee osakkeita alaikäisen omaisuudella tai kyse on asunto-osakkeen hankkimisesta, edunvalvojan tulee saada merkinnälle maistraatin lupa. Mikäli edunvalvoja toimii myös yhtiön perustajana tai hallituksen jäsenenä, hänen tulee hankkia maistraatilta edunvalvojan sijaisen määräys eturistiriidan takia, jolloin sijainen merkitsee osakkeet alaikäisen puolesta.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa