Minilex - Lakipuhelin

Osakeyhtiön perustaminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Osakeyhtiön voi perustaa yksi tai useampi luonnollinen henkilö tai yritys, ja se syntyy, kun se on merkitty kaupparekisteriin. Osakeyhtiön voi perustaa sähköisesti yritys- ja yhteisötietojärjestelmän asiointipalvelun kautta. Osakeyhtiö voi saada nimiinsä oikeuksia ja velvollisuuksia vasta, kun se on rekisteröity.

Osakeyhtiön perustaminen edellyttää ensimmäiseksi sitä, että yhtiön osakkeenomistajiksi tulevat tahot eli yhtiön perustajat solmivat kirjallisen perustamissopimuksen ja laativat yhtiöjärjestyksen. Perustamissopimuksessa on aina mainittava sopimuksen päivämäärä, kaikki osakkeenomistajat ja kunkin merkitsemät osakkeet, osakkeesta yhtiölle maksettava määrä eli merkintähinta, osakkeen maksuaika sekä yhtiön hallituksen jäsenet. Hallituksen jäsenten toimikausi alkaa perustamissopimuksen allekirjoittamisesta.

Sopimukseen on liitettävä yhtiöjärjestys, jossa osakkeenomistajat voivat lain ja hyvän tavan rajoissa määrätä yhtiön toiminnasta, menettelytavoista ja tavoitteista. Yhtiöjärjestyksessä on aina mainittava yhtiön toiminimi, kotikunta, sekä toimiala. Kaikkien yhtiötä perustettaessa osakkeenomistajiksi tulevien on allekirjoitettava perustamissopimus.

Perustettavasta yhtiöstä voi tehdä perusilmoituksen kaupparekisteriin, vaikka kaikkia osakkeita ei olisi vielä maksettu. Tämä ei ole sinänsä pakollista vielä tässä vaiheessa, mutta se voi olla pankista riippuen edellytyksenä yritystilin avaamiselle. Perustettavan yhtiön hallitus voi tilanteen vaatiessa pitää kokouksen ja myöntää tilinkäyttöoikeuden tietylle henkilölle, mikäli pankki edellyttää sellaista valtuutusta yritystilin avaamiselle.

Yhtiön perustajat merkitsevät perustamissopimuksen allekirjoittamalla sopimuksessa mainitut osakkeet ja ne tulee olla maksettuna ennen kuin yhtiö voidaan rekisteröidä lopullisesti. Osakkeita on aina oltava vähintään yksi ja yhtiön osakepääoman on oltava yksityisillä osakeyhtiöillä vähintään 2 500 euroa ja julkisilla osakeyhtiöillä vähintään 80 000 euroa. Merkityt osakkeet on maksettava perustamissopimuksessa mainitun maksuajan kuluessa merkintäoikeuden menettämisen uhalla.

Osakeyhtiön perustamisen viimeisenä vaiheena on yhtiön rekisteröinnin viimeistely. Ainoastaan kokonaan maksetut osakkeet voidaan ilmoittaa rekisteröitäviksi, ja merkityn pääoman tulee olla kokonaisuudessaan maksettu ennen yhtiön rekisteröimistä. Yhtiö on ilmoitettava rekisteröitäväksi kolmen kuukauden kuluessa perustamissopimuksen allekirjoittamisesta, tai yhtiön perustaminen raukeaa.

Yhtiö voidaan rekisteriviranomaisen toimesta rekisteröidä, kun sille on toimitettu yhtiön hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vakuutus siitä, että yhtiön perustamisessa on noudatettu osakeyhtiölain säännöksiä, ja yhtiön tilintarkastajien todistus siitä, että osakeyhtiölain säännöksiä osakkeiden maksamisesta on noudatettu. Jos yhtiössä ei ole velvollisuutta valita tilintarkastajaa, osakkeiden maksamisesta on annettava muu selvitys. Mikäli osake on maksettu muulla omaisuudella kuin rahalla, rekisteri-ilmoitukseen on liitettävä tilintarkastajan lausunto apporttiomaisuuden ja sillä suoritettavan maksun yksilöinnistä, omaisuuden arvostamiseen vaikuttavista seikoista ja omaisuuden arvostamisessa noudatettavista menetelmistä ja siitä, onko omaisuudella vähintään maksua vastaava taloudellinen arvo yhtiölle.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa