Minilex - Lakipuhelin

Oma pääoma osakeyhtiön perustamisessa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Osakeyhtiötä perustettaessa tulee yhtiöllä olla omaa pääomaa, niin kuin kaikilla muillakin yrityksillä. Yhtiön pääomalla hankitaan ensin eri tuotannontekijöitä, jonka jälkeen yhtiö voi ryhtyä myymään ja perimään maksuja tuottamistaan palveluista tai tuotteista.

Osakeyhtiötä perustettaessa yhtiöön sijoitetaan pääomaa, jota kutsutaan omaksi pääomaksi. Perustajaosakkaat merkitsevät yhtiön osakkeita ja maksavat niistä merkintähinnan, eli sijoittavat yhtiöön pääomaa. Merkintähinnan tulee olla maksettu yhtiötä rekisteröitäessä, jolloin osakeyhtiön vähimmäispääoman, jonka osakeyhtiölaki määrää, tulee täyttyä (yksityinen osakeyhtiö 2500 euroa ja julkinen osakeyhtiö 80 000 euroa). Yhtiö voi siis halutessaan antaa osakkeita vain yhden, jonka arvo on vähintään 2500 euroa yksityisessä osakeyhtiössä, tai 80 000 euroa julkisessa osakeyhtiössä. Perustamissopimuksessa on mainittava osakkeesta yhtiölle maksettava summa, ja osakkeiden merkintähintojen tulee muodostaa vähintään osakepääoman vähimmäismäärä. Perustamissopimusten osapuolet voivat vapaasti määrittää osakkeen merkintähinnan, sillä yhtiön aloittaessa vasta toimintaansa, ei ole olemassa vielä niin sanottua käypää hintaa osakkeelle. Perustajaosapuolet määrittävät yhtiön oman pääoman ehtoiset rahoitustarpeet ja toiminnan sisällön ja laajuuden ynnä muut seikat, joiden perusteella merkintähinta määritetään.

Osakeyhtiön pääoma käsittää sidotun oman pääoman ja vapaan oman pääoman. Osakepääoma, kirjanpitolain mukainen arvonkorotusrahasto, käyvän arvon rahasto ja uudelleenarvostusrahasto ovat sidottua omaa pääomaa, jota ei saa jakaa osakkeenomistajille ilman laissa säädettyä menettelyä. Sillä pyritään suojaamaan yhtiön varallisuutta ja varmistamaan velkojien suoja. Vapaata pääomaa ovat taas tilikausien voitot. Yhtiön omaa pääomaa voidaan korottaa rahastokorotuksella ja osakepääomasijoituksella antamatta osakkeita, tai sitten yhtiö voi antaa osakkeita korottamatta osakepääomaa maksuttomilla osakkeilla. Osakepääomaa voidaan myös alentaa ottaen kuitenkin huomioon osakeyhtiölaissa säädetty vähimmäisosakepääoman määrä. Kaikesta osakepääoman korottamisesta, jakamisesta ja alentamisesta säädetään laissa. Oman pääoman ehtoisuus osakeyhtiölle tarkoittaa sitä, että osakeyhtiön tulee maksaa osakkeenomistajilleen osinkoa, jos yhtiö tuottaa voittoa. Sijoitus yhtiön omaan pääomaan tuottaa osakkeenomistajalle hallinnollisia ja varallisuuspitoisia oikeuksia.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa