Minilex - Lakipuhelin

Mitä ovat aikaosuusasunnot?

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Aikaosuusasunnolla tarkoitetaan rakennusta tai huoneistoa, johon liittyvä hallintaoikeus on jaettu määrätyin tai määrättävissä olevien väliajoin toistuvina ajanjaksoina käytettäviin osuuksiin eli aikaosuuksiin. Aikaosuuskohde on kokonaisuus, joka pitää sisällään aikaosuusasunnon tai -asunnot, osuuksien omistajien käytettävissä olevat yhteiset tilat sekä alueet ja niihin liittyvät palvelut.

Elinkeinonharjoittajalle asetetaan erityisiä velvoitteita aikaosuuskohteiden markkinoinnin sekä kaupan suhteen. Markkinoidusta aikaosuuskohteesta on muuan muassa laadittava erityinen markkinointiasiakirja, jossa on oltava tietyt perustiedot kohteesta sekä mainittava, miten kuluttaja voi saada lisätietoja. Aikaosuusasuntoa markkinoitaessa on ilmoitettava asiakirjasta sekä siitä, mistä ja miten kuluttaja voi sen saada.

Markkinointiasiakirjassa annettavat tiedot ovat osa sopimusta, jolleivät osapuolet erikseen sovi toisin. Myyjä saa yksipuolisesti muuttaa asiakirjassa annettuja tietoja vain, jos muutos johtuu seikasta, johon hän ei ole voinut vaikuttaa ja jota hän ei kohtuudella ollut voinut ottaa ennakolta lukuun. Muutoksesta on kuitenkin ilmoitettava ostajalle ennen sopimuksen tekemistä. Markkinointiasiakirjan tiedot sekä niitä koskevat muutokset on mainittava sopimuksessa.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa