Minilex - Lakipuhelin

Aikaosuusasunto ja ennakkotiedot

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kuluttajaa on informoitava tietyistä aikaosuusasuntosopimusta koskevista seikoista hyvissä ajoin ennen sopimuksen solmimista tai ennen kuin kuluttaja antaa sitovan tarjouksen. Kuluttajalle on näin ollen annettava riittävä aika arvioida sopimuksen ehtoja. Tiedot on annettava vakiomuotoisella tietolomakkeella. Lomake on annettava kuluttajalle maksutta ja pysyvällä tavalla. Lomake on annettava kuluttajan valinnan perusteella joko hänen asuinpaikkavaltionsa tai kansalaisuusvaltionsa kielellä, mikäli kyseessä on Euroopan talousalueeseen kuuluva valtio.

Elinkeinonharjoittajan on lain mukaan annettava ymmärrettävästi ja riittävän yksityiskohtaisesti seuraavat tiedot:

  • sopimusosapuolena oleva elinkeinonharjoittaja
  • sopimuksen kohteena olevien oikeuksien luonne, sisältö ja käyttäminen
  • hinta, sekä muut maksut ja kulut
  • tiedot kiinteistöstä, rakennuksesta, huoneistosta tai majoitustilasta, jota aikaosuussopimuksen käyttöoikeus koskee
  • sopimukseen sisältyvät palvelut
  • tieto peruuttamisoikeudesta ja tieto siitä, ettei elinkeinonharjoittaja voi ottaa peruuttamisaikana vastaan kuluttajan suoritusta
  • sopimuksen kesto ja tieto sopimuksen irtisanomisesta tai muusta päättymisestä
  • tieto mahdollisuudesta saattaa aikaosuussopimusta koskevat riidat kuluttajariitalautakunnan tai muun kuluttajariita-asioita käsittelevän elimen ratkaistavaksi

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa