Minilex - Lakipuhelin

Aikaosuusasunto ja sopimus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Aikaosuusasuntoa koskeva sopimus on laadittava kirjallisesti ja lopuksi molempien osapuolten tulee allekirjoittaa sopimus. Sopimuksen tekeminen on sallittua myös sähköisesti. Tällöin kuluttajalla tulee olla mahdollisuus sopimuksen tallentamiseen ja toisintamiseen niin, että sopimus pysyy muuttumattomana. Kuluttajan tulee saada joko paperiversiona tai sähköisessä muodossa kappale sopimuksesta.

Sopimuksen kieleksi on mahdollista valita sen ETA-valtion kieli, jossa kuluttajan asuinpaikka sijaitsee tai vaihtoehtoisesti sen ETA-valtion kieli, missä hänellä on kansalaisuus. Sopimuksen kielen tulee olla jokin Euroopan Unionin virallisista kielistä tai vaihtoehtoisesti norjan tai islannin kieli. Silloin, kun sopimuksen kohteena on kiinteistö, joka sijaitsee jossakin toisessa ETA-valtiossa kuin valtiossa, jonka kielellä sopimuksen laatiminen tapahtuu, elinkeinonharjoittajan tulee antaa käännös sopimuksesta kuluttajalle sen valtion kielellä, missä kyseinen kiinteistö sijaitsee. Sopimus voidaan joissakin tilanteissa tehdä muulla kuin suomen tai ruotsin kielellä, vaikka elinkeinonharjoittaja toimisikin Suomessa. Tällöin elinkeinonharjoittajan tulee antaa kuluttajan pyytäessä sopimuksesta käännös suomen tai ruotsin kielellä.

Ennen sopimuksen tekemistä tietolomakkeella annettavat tiedot ovat osa sopimusta, elleivät sopimuksen osapuolet sovi muuta. Elinkeinonharjoittajalla on mahdollisuus muuttaa tietolomakkeella annettuja tietoja yksipuolisesti vain tietyillä laissa säädetyillä edellytyksillä. Tietolomakkeella annettujen tietojen muuttaminen on sallittua ainoastaan silloin, kun muutoksen syynä ovat epätavalliset ja ennalta arvaamattomat olosuhteet, joihin elinkeinonharjoittajalla ei ole ollut mahdollisuutta vaikuttaa tai joiden seurauksia elinkeinonharjoittaja ei ole voinut mitenkään välttää. Kuluttajalle tulee ilmoittaa mahdollisista muutoksista jollakin pysyvällä tavalla jo ennen kuin sopimus tehdään. Sopimuksessa mainittavia asioita ovat tietolomakkeen tiedot sekä sitä koskevat muutokset, sopimusosapuolten nimet ja osoitteet sekä aika ja paikka sopimuksen tekemiselle. Lisäksi sopimukseen tulee liittää mahdollista sopimuksen peruuttamista varten erillinen vakiomuotoinen peruuttamislomake.

Aikaosuusasunnosta ja sitä koskevasta sopimuksesta kannattaa keskustella tarkemmin lakimiehen kanssa. Lisätietoja aiheesta saat tarvittaessa alla olevasta lakipuhelimen numerosta.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa