Minilex - Lakipuhelin

Aikaosuusasuntoa koskeva sopimus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Lain mukaan aikaosuusasunto on asumiseen tarkoitettu rakennus tai huoneisto, jonka käyttöoikeus perustuu aikaosuussopimuksessa määriteltyyn kuluttajalla olevaan oikeuteen, aikaosuuteen. Aikaosuus on siis sopimuksessa sovitulla tavalla toistuva ajanjakso ja oikeus, joka oikeuttaa käyttämään sovittua majoitustilaa sovittuna aikana.

Sopimuksen muotovaatimukset

Aikaosuutta koskeva sopimus on tehtävä kirjallisesti ja se on molempien osapuolten allekirjoitettava. Sopimus saadaan tehdä myös sähköisesti niin, että kuluttajalla on mahdollisuus tallentaa ja toisintaa sopimus muuttumattomana. Sähköisesti tehdyn sopimuksen on lisäksi täytettävä sähköiselle tunnistamiselle ja allekirjoitukselle laissa asetetut vaatimukset.

Aikaosuussopimus on tehtävä kuluttajan valinnan perusteella joko hänen asuinpaikkavaltionsa tai kansalaisuusvaltionsa kielellä, mikäli kyseessä on Euroopan talousalueeseen kuuluva valtio. Kuluttajalle on annettava myös oikeaksi todistettu käännös aikaosuussopimuksesta kiinteistön sijaintivaltion kielellä.

Sopimuksen sisällöstä

Aikaosuusasuntoa koskeva sopimus on kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan välinen sopimus, joka koskee aikaosuuden myyntiä, välittämistä tai vaihtoa. Tällaiseksi sopimukseksi ei katsota vastikkeetonta sopimusta tai sellaista aikaosuutta koskevaa sopimusta, joka on tehty enintään vuoden määräajaksi.

Aikaosuuksia koskevista sopimuksista on säädetty pakottavasti kuluttajan hyväksi kuluttajansuojalaissa. Tämä tarkoittaa sitä, että kuluttajansuojalaista kuluttajan vahingoksi poikkeava sopimusehto on mitätön. Kuluttajalle annettavat ja aikaosuussopimukseen liittyvät ennakkotiedot on myös määritelty tarkoin laissa. Ennakkotiedot on annettava vakioidulla tietolomakkeella ja ovat osa sopimusta, elleivät osapuolet toisin sovi. Sopimuksen liitteenä on oltava lomake, jolla kuluttaja voi ilmoittaa sopimuksen peruuttamisesta.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa