Minilex - Lakipuhelin

Voiko aikaosuusasunnon maksaa ennakkoon?

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Elinkeinonharjoittaja ja kolmas osapuoli eivät saa ottaa vastaan aikaosuusasuntoa koskevaan sopimukseen perustuvaa kuluttajan maksusuoritusta ennen kuin pääsääntöinen 14 päivän tai elinkeinonharjoittajan tiedonantovelvoitteiden laiminlyönnistä johtuva pidempi peruuttamisaika on päättynyt. Myös kuluttajan omasta aloitteestaan ennakkoon tarjoamat maksut tai muut sitoumukset ovat kiellettyjä.

Osapuolet eivät voi sopia pätevästi esimerkiksi siitä, että kauppahinta talletettaisiin kolmannen haltuun, kuten pankin sulkutilille. Ennakkomaksukielto koskee kaikenlaisia järjestelyjä, joiden perusteella kuluttajalle voi syntyä maksuvelvollisuus, kuten maksusitoumuksen, takauksen ja muun vakuuden antamista. Kiellon soveltamisen kannalta ei ole merkitystä suoritukselle tai sitoumukselle annetulla nimityksellä. Elinkeinonharjoittajan on hyvissä ajoin ennen aikaosuusasuntoa koskevan sopimuksen tekemistä toimitettava kuluttajalle selkeät ja riittävän yksityiskohtaiset tiedot ennakkomaksukiellosta.

Osapuolet voivat kuitenkin sopia aikaosuusasunnon kauppahinnan maksamisesta joiltakin osin ennen kuin rakennusvalvontaviranomainen on hyväksynyt asunnon käyttöön otettavaksi. Tällöin kauppahinnan ennakkoerien määrät eivät kuitenkaan saa olla niin suuria, että ne ovat epäsuhteessa elinkeinonharjoittajan suorituksen arvoon erien erääntymisaikana. On tärkeää muistaa, että kauppahinnasta vähintään kymmenen prosenttia saadaan vaatia maksettavaksi vasta, kun asunto on hyväksytty käyttöön otettavaksi ja kuluttajalla on ollut kohtuullinen tilaisuus tarkastaa se.

Minilexin lakimiehet auttavat mielellään kaikissa aikaosuusasuntoja koskevissa kysymyksissäsi. 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa