Minilex - Lakipuhelin

Mitä laki sanoo maanpetoksesta?

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Maanpetoksella tarkoitetaan rikosta, jossa Suomen kansalainen Suomea koskevan sodan, aseellisen selkkauksen tai miehityksen aikana tai edellä mainitun välittömästi uhatessa toimii pettäen maansa. Maanpetos on rikos, josta seuraa aina vankeutta vähintään vuodeksi ja enintään kymmeneksi vuodeksi. Myös maanpetoksen yritys on rangaistavaa.

Rikoslaki määrittelee neljä toimintatapaa, jolloin maanpetos toteutuu. Ensinnäkin, jos Suomen kansalainen liittyy vihollisen asevoimiin, tai osallistuu sotilaallisiin toimiin Suomea vastaan, on kyseessä luonnollisesti maanpetos.

Myös sellaisiin vihollisen sotilas- tai siviilitehtäviin osallistuminen, jotka välittömästi edistävät sotatoimia Suomea vastaan, katsotaan maanpetokseksi. Siviilitoimena voi olla esimerkiksi vihollisen asetehtaalla työskenteleminen. Neljäntenä maanpetos kattaa yhteistoimintaan ryhtymisen vihollisen kanssa ja toimimisen tavalla, joka vahingoittaa Suomea. Miehityksen aikana tehtyä toimenpidettä, jossa autetaan vihollista, ei pidetä kuitenkaan maanpetoksena, jos se on todella tarpeen väestön elinolojen turvaamiseksi.

Myös ulkomaalainen voidaan tuomita maanpetoksesta tämän oleskellessa Suomessa tai ollessa Suomen valtakunnan palveluksessa. Tämä tulee kysymykseen kuitenkin vain, jos henkilö ryhtyy yhteistyöhön vihollisen kanssa tai muutoin vahingoittaa toimillaan Suomea.

Maanpetoksesta voidaan tuomita myös törkeän maanpetoksen rangaistuasteikolla, jolloin vankeutta seuraa neljästä vuodesta elinkautiseen. Törkeä maanpetos on kyseessä, jos toimilla aiheutetaan vaaraa Suomen tai sen osan joutumisesta vieraan vallan alaiseksi tai aiheutetaan muuten erityisen suurta vahinkoa Suomelle. Teon on muutenkin oltava kokonaisuudessaan törkeä.

Jos saa tuomion maanpetoksesta ja vähintään kaksi vuotta vankeutta rangaistukseksi, tuomitaan menettämään vapauden lisäksi myös tuomitun sotilasarvo, jos se on kokonaisarvion perusteella kohtuullista. Alinta sotilasarvoa ei tuomita menetettäväksi.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa