Minilex - Lakipuhelin

Maanpetos ja rangaistus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Maanpetoksen rangaistavuus on Suomessa tyypillisesti ankaraa. Rangaistavuus ei edellytä, että tekijä on sotilas. Suomessa maanpetoksesta tuomittu rangaistus on ehdoton vankilatuomio. Kun maanpetoksesta tuomitaan vähintään yhdeksi ja enintään kymmeneksi vuodeksi, törkeästä maanpetoksesta tuomitaan vähintään neljäksi vuodeksi tai elinkaudeksi ehdottomaan vankeuteen. 

Ehdoton vankeusrangaistus suoritetaan aina vankilassa. Rangaistusta voidaan kuitenkin tietyin perustein lyhentää tai muuttaa ehdolliseksi vankeudeksi. Esimerkiksi elinkautisesta vankeudesta voi vapautua aikaisintaan, kun henkilö on viettänyt vankilassa vähintään kaksitoista vuotta, tai alle kaksikymmentäyksivuotias henkilö kymmenen vuotta.

KKO:1984-II-38

Tapauksessa tekijän rangaistus käsitti vuoden ja kaksi kuukautta vankeutta, josta sen aikaisen rikoslain nojalla vähennettiin kymmenen päivää. Asiassa ei ilmennyt tekijän rikokseen tai hänen henkilöönsä liittyviä syitä, jotka puoltaisivat rangaistuksen määräämistä ehdolliseksi. Tapauksen eriävästä mielipiteestä mainittakoon, että eri mieltä oleva jäsen katsoi lainkuuliaisuuden ylläpitämisen vaatineen rangaistuksen asettamista maanpetosrikoksesta yleensä ehdottomana. Hänen mukaansa rikokseen johtaneet ja asiassa ilmenevät seikat kokonaisuutena huomioiden tekijän rangaistus voitaisiin kuitenkin määrätä ehdolliseksi rangaistukseksi. 

Myös maanpetoksen yritys tai maanpetoksessa avustaminen ovat rangaistavia Suomen rikoslain mukaan. Maanpetoksesta tuomitaan myös ulkomaalainen, joka ryhtyy yhteistoimintaan vihollisen kanssa tai muulla vastaavalla tavalla vihollisen eduksi vahingoittaa Suomea, Suomessa oleskellessaan tai ollessaan valtakunnan palveluksessa. Rangaistavuuden piirteisiin vaikuttaa teon tahallisuus.

Rangaistavuudessa on huomattavaa ja oleellista teon tahallisuus ja se, että teko on tehty hyödyttääkseen vierasta valtiota. On myös tavanomaista, että teko, joka voi vaarantaa Suomen suhteita luetaan rangaistavaksi, vaikkei välintöntä vaaraa olisikaan.

Vinkit

  • Vihollisen auttamisesta ei langeteta rangaistusta, kun se on välttämätön ja ilmeinen väestön elinolojen turvaamiseksi. 
  • Rangaistavuudessa painotetaan teon tahallisuutta. 
  • Edollinen rangaistus voi tulla kyseeseen, kun rikoksen kokonaiskuva huomioidaan.

Varoitukset

  • Rangaistukset ovat ankaria, vaikkei rikollisuuden esiintyminen olekaan yleistä.
  • On syytä myös huomioida, että rangaistusta ei edellytä rikoksen toteutuminen. Myös yritys on rangaistavaa.

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa