Minilex - Lakipuhelin

Maanpetos vai valtiopetos?

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Suomen lainsäädännössä säädettyjä maanpetosrikoksia ovat Suomen itsemääräämisoikeuden vaarantaminen, sotaan yllyttäminen, maanpetos, törkeä maanpetos, vakoilu, törkeä vakoilu, turvallisuussalaisuuden paljastaminen, tuottamuksellinen turvallisuussalaisuuden paljastaminen, luvaton tiedustelutoiminta, puolueettomuusmääräysten rikkominen sekä maanpetoksellinen yhteydenpito.

Suomen kansalainen syyllistyy maanpetokseen, jos hän Suomea koskevan sodan, aseellisen selkkauksen tai miehityksen aikana tai sellaisen välittömästi uhatessa liittyy vihollisen asevoimiin, osallistuu sotatoimiin tai muihin sotilaallisiin toimiin Suomea vastaan, palvelee sellaisissa vihollisen sotilas- tai siviilitehtävissä, jotka välittömästi edistävät sotatoimia Suomea vastaan tai ryhtyy yhteistoimintaan vihollisen kanssa tai muulla vastaavalla tavalla vihollisen eduksi vahingoittaa Suomea. Maanpetokseen syyllistynyt henkilö tuomitaan vankeuteen vähintään yhdeksi ja enintään kymmeneksi vuodeksi. Maanpetos katsotaan törkeäksi, mikäli siinä aiheutetaan vaara valtakunnan tai sen osan joutumisesta vieraan vallan alaiseksi tai muuten aiheutetaan Suomelle erityisen suurta vahinkoa ja petos on kokonaisuutena arvostellen törkeä. Vähimmäisrangaistuksena on neljä vuotta vankeutta ja enimmäisrangaistus elinkautinen.

Valtiopetosrikoksia ovat valtiopetos, törkeä valtiopetos, valtiopetoksen valmistelu sekä laiton sotilaallinen toiminta. Valtiopetoksesta on kyse silloin, kun henkilö väkivalloin tai väkivallalla uhkaamalla tai siihen rinnastettavalla tavalla oikeudettomasti pakottamalla tai valtiosääntöä rikkoen tarkoituksenaan kumota Suomen valtiosääntö tai muuttaa sitä taikka muuttaa Suomen valtiojärjestystä tekee teon, josta aiheutuu tällainen vaara. Valtiopetoksesta tuomittava rangaistus on vähintään yksi ja enintään kymmenen vuotta. Valtiopetos on kyseessä myös silloin, kun henkilö väkivaltaa käyttämällä tai sillä uhkaamalla syrjäyttää tai yrittää syrjäyttää tasavallan presidentin, valtioneuvoston tai eduskunnan taikka kokonaan tai osaksi estää tai yrittää estää näitä tahoja käyttämästä toimivaltaansa.

Maanpetoksen osalta on huomioitava, että se voi tapahtua ainoastaan poikkeusoloissa eli silloin, kun Suomea koskee sota, aseellinen selkkaus, miehitys tai sellaisen uhka. Valtiopetosrikos voi sen sijaan tapahtua myös tavanomaisissa olosuhteissa ja se kohdistuu Suomen yhteiskuntajärjestykseen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa