Minilex - Lakipuhelin

Rikoslaki ja vakoilu

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Vakoilu on maanpetosrikos, joka on säädetty rangaistavaksi Suomen rikoslaissa. Rangaistava vakoilu kohdistuu sellaiseen tietoon, joka on tarkoitettu vierailta valtioilta salassa pidettäväksi.

Vakoilusta tuomitaan lain mukaan se, joka hyödyttääkseen vierasta valtiota tai vahingoittaakseen Suomea hankkii tiedon sellaisesta Suomen maanpuolustusta tai muuta poikkeuksellisiin oloihin varautumista, ulkomaansuhteita, valtiontaloutta, ulkomaankauppaa tai energiahuoltoa koskevasta taikka muusta niihin rinnastettavasta, Suomen turvallisuuteen vaikuttavasta seikasta. Kyseessä on laissa tarkoitettu vakoilu silloin, kun hankittu tieto on sen luonteinen, että sen tuleminen vieraan valtion tietoon voi aiheuttaa vahinkoa Suomen turvallisuudelle, maanpuolustukselle, ulkomaansuhteille tai kansantaloudelle.

Vakoiluun syyllistyy lain mukaan myös se, joka vierasta valtiota hyödyttääkseen tai Suomea vahingoittaakseen välittää, luovuttaa, ilmaisee toiselle henkilölle, taikka julkistaa edellä mainitun Suomea koskevan tiedon.

Jotta kyseessä olisi rangaistava vakoilu, on tekijällä oltava maanpetoksellinen tarkoitus. Teon motiivina on siis oltava joko Suomen vahingoittaminen tai toisen valtion hyödyntäminen. Näin ollen esimerkiksi uteliaisuudesta tapahtunut tietojen hankkiminen ei välttämättä täytä vakoilun tunnusmerkistöä.

Vihollisen sotavoimiin kuuluva henkilö voidaan tuomita vakoilusta ainoastaan, mikäli hän oleskelee Suomessa tai Suomen puolustusvoimien sotatoimialueella, ja salaa kuuluvansa vihollisen sotavoimiin. Vihollisen sotavoimiin kuuluva henkilö voidaan tuomita ainoastaan siitä vakoilusta, josta hänet on tavattu. Näin ollen mahdolliset aiemmat vakoiluteot jäävät rankaisematta.

Vakoilusta voidaan tuomita vankeusrangaistus vähintään yhdeksi ja enintään kymmeneksi vuodeksi. Vakoilun yritys on säädetty rangaistavaksi. Laissa säädetään erikseen törkeästä tekomuodosta, joka voi tulla kyseeseen silloin, kun vakoilu tehdään poikkeuksellisissa oloissa, tai hankittu tieto koskee Suomen kannalta erittäin merkittävää seikkaa. Törkeä vakoilu on kyseessä myös silloin, mikäli vakoilu on omiaan aiheuttamaan erityisen suurta vahinkoa.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa