Minilex - Lakipuhelin

Maanpetos tuomiot Suomessa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Tuomiot maanpetoksesta ovat hyvin epätavallisia Suomessa. Tuomioistuimissa on käsitelty vuosina 1990-2002 vain kahta maanpetosasiaa, jotka molemmat koskivat vakoilua. Suomen rikoslain mukaan maanpetoksesta tuomittu joutuu rangaistukseksi ehdottomaan eli vankilassa suoritettavaan vankeuteen vähintään yhdeksi ja enintään kymmeneksi vuodeksi. Törkeästä maanpetoksesta tuomittu tuomitaan lain mukaan vähintään neljäksi vuodeksi tai elinkaudeksi ehdottomaan vankeuteen.

Mikäli henkilö tuomitaan maanpetoksesta, hän menettää sotilasarvonsa, missä maanpetoksella viitataan kaikkiin maanpetollisiin rikoksiin. Alinta sotilasarvoa ei tuomita menetettäväksi, mikä on ollut seurausta vuoden 2001 lakimuutoksesta. Jos kuitenkin sotilasarvon menettämisestä katsotaan, että tuomitulle aiheutuvat muut seuraukset ovat kohtuuttomia, voidaan määräystä harkita. Mikäli myöskin rikoksen laatu, siihen johtaneet ja siitä ilmenevät seikat huomioon ottaen pidetään kohtuuttomana, voidaan säännöksestä poiketa. Säädöksen tarkoituksena on, ettei tuomittu pääse osallistumaan tärkeisiin tehtäviin sodan aikana. Sotilasarvon menettämisellä tarkoitetaan viran menettämistä sotilasorganisaatiossa. 

Tuomion julistaminen ja käsittely

Tavanomaisesti tuomio julistetaan istunnon päätteeksi. Laajoissa tai vaikeissa tapauksissa tuomion antaminen voidaan kuitenkin siirtää myöhemmäksi, jolloin oikeus ilmoittaa, että tuomio on saatavana tiettynä ajankohtana. Tuomiosta ilmenevät ratkaisun lopputulos ja sen perustelut sekä asianomistajalle tuomitut korvaukset. Jos tuomittu, syyttäjä tai asianomistaja on tyytymätön tuomioon, hän voi valittaa siitä ylempään oikeusasteeseen. Maanpetoksia käsitellään ensimmäisenä oikeusasteena hovioikeudessa. 

HE 9/2005 

Hallituksen esityksessä puolletaan yhdenvertaisuuden kannalta perusteltuna valtiollisten rikosten, joihin lukeutuu maanpetos, käsittelemistä ensimmäisenä oikeusasteena käräjäoikeudessa. Rikosten ja tuomioiden vähäisyyden puolesta käsittely ehdotetaan keskitettäväksi Helsingin käräjäoikeuteen yhtenäisyyden turvaamiseksi. 

Vinkit

  • Maanpetoksen tuomiosta voi tehdä valituksen, kuten muistakin tuomioista. 
  • Sotilasarvon menettäminen harkitaan tapauskohtaisesti.

Varoitukset

  • Tuomittu voi menettää myös sotilasarvonsa. 

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa