Minilex - Lakipuhelin

Mitä aikaosuusasunto tarkoittaa?

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Aikaosuusasunto eli niin sanottu lomaosake tarkoittaa käytännössä tiettyyn ajanjaksoon kohdistuvaa hallintaoikeutta tiettyyn rakennukseen tai huoneistoon. Aikaosuusasunnoissa saman rakennuksen tai huoneiston hallintaoikeus on siis jaettu eri tahoille joiden kunkin hallintaoikeus kohdistuu tiettyyn, vuosittain toistuvaan ajanjaksoon.

Elinkeinonharjoittajan on aikaosuuskohdetta markkinoidessaan laadittava markkinointiasiakirja, joka sisältää tietyt tiedot kohteesta sekä tiedon siitä, mistä lisätietoja voi saada. Aikaosuuskohteen markkinoinnissa tästä asiakirja on ilmoitettava, kuten myös siitä, mistä ja millä tavoin asiakirjan voi saada. Asiakirjassa ilmoitetut tiedot ovat osa kohteesta tehtävää sopimusta, elleivät elinkeinonharjoittaja ja kuluttaja yhdessä sovi muusta. Myyjällä ei ole yksipuolisesti oikeutta muuttaa ilmoittamiaan tietoja, ellei muutoksen syynä ole sellainen seikka, johon myyjä ei ole voinut vaikuttaa ja jota hän ei olisi voinut kohtuudella ottaa ennakolta huomioon. Mahdollisesta muutoksesta on aina ilmoitettava ostajalle ennen sopimuksen solmimista.

Kun elinkeinonharjoittaja markkinoi tai kauppaa aikaosuuskohdetta, hänen on annettava selkeästi ja yksityiskohtaisesti tiedot sopimusosapuolena olevasta elinkeinonharjoittajasta, kohteena olevien oikeuksien luonteesta, sisällöstä sekä käyttämisestä, hinnasta ja muista maksuista sekä kuluista, tiedot kiinteistöstä, rakennuksesta, huoneistosta tai majoitustilasta, jota aikaosuussopimuksen käyttöoikeus koskee, sopimukseen sisältyvistä palveluista, tiedot peruuttamisoikeudesta ja siitä, ettei elinkeinonharjoittaja voi ottaa peruuttamisaikana vastaan kuluttajan suoritusta, tiedot sopimuksen kestosta ja sopimuksen irtisanomisesta tai muusta päättymisestä ja tieto mahdollisuudesta saattaa aikaosuussopimusta koskevat riidat kuluttajariitalautakunnan tai muun kuluttajariita-asioita käsittelevän elimen ratkaistavaksi.

Lisätietoja aikaosuusasunnoista voi kysellä ammattilaisilta.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa