Minilex - Lakipuhelin

Minimipääoma osakeyhtiön perustamisessa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Osakeyhtiölain mukaan osakeyhtiötä perustettaessa on yhtiöllä oltava osakepääoma. Yksityisen osakeyhtiön minimipääoma on 2500 euroa. Julkisen osakeyhtiön minimipääoma taas on 80 000 euroa.

Osakeyhtiön tavoitteena on tuottaa osakkeenomistajille voittoa, jonka se tekee korvauksena yhtiön käyttöön annetusta pääomasta. Osakeyhtiöön sijoitetulla rahalla osakeyhtiö saa toimintaansa varoja ja osakkeenomistajat puolestaan yhtiöön hallinnollisia oikeuksia sekä rahallista korvausta sijoituksestaan, mikäli yhtiö tuottaa voittoa. Yhtiön perustajien tulee maksaa yhtiölle osakkeesta perustamissopimuksessa määritetty merkintähinta. Perustajaosapuolet voivat sopia keskenään merkintähinnasta ja annettavien osakkeiden määrästä, kunhan osakeyhtiölaissa säädetty minimipääoman määrä täyttyy. Osakkeita tulee siis antaa aina vähintään yksi. Merkintähinnalla määritetään yhtiön taloudellista arvoa ja sillä pyritään kattamaan yhtiön toimintaa sekä muita rahoituksellisia intressejä. Osakkeiden merkintähintojen tulee olla täysin maksettu, kun yhtiö ilmoitetaan rekisteröitäväksi (eli perustetaan), jolloin minimipääoman määrä tulee olla täyttynyt ja maksettu yhtiön nimiin perustetulle tilille.

Yhtiön varojen jako voi tapahtua ainoastaan niin kuin osakeyhtiölaissa säädetään. Osakepääomaa ei saa kuitenkaan päättää alentaa laissa säädetyistä vähimmäismääristä. Minimiosakepääoma, oman pääoman sekä sidotun oman pääoman pysyvyys ovat osakeyhtiön varojenjako- ja velkojansuojajärjestelmän perusteita. Velkojansuojan kannalta minimipääomalla ei ole niinkään merkitystä, sillä osakeyhtiölaki sääntelee varojen jakamisesta osakkeenomistajille siten, että yhtiön tulee pysyä maksukykyisenä varojen jaosta huolimatta.

Nykyinen osakeyhtiölaki on tullut voimaan 1.9.2006, ja laissa on määräys siitä, että tätä aikaisemmin rekisteröityyn yhtiöön ei sovelleta vähimmäisosakepääoman määräystä, jos yhtiön osakepääoma on alle 2500 euroa uuden lain voimaantullessa. Tällainen yhtiö ei saa kuitenkaan alentaa pääomaansa alle 2500 euron. Osakkeenomistajan rajoitettu vastuu liittyy myös vähimmäispääomaan. Osakkeenomistaja vastaa yhtiön velvoitteista vain yhtiöön sijoittamallaan määrällä, ei koskaan henkilökohtaisesti. Yhtiön varoja saadaan jakaa vain osakeyhtiölaissa sallituissa tapauksissa ja jaettaessa sidottua omaa pääomaa on hankittava velkojien hyväksyntä eli läpikäytävä velkojiensuojajärjestelmä. Velkojien suojan perustana on nimenomaan yhtiön sidottu pääoma.

Vinkit

- Yksityisen osakeyhtiön vähimmäisosakepääoma on 2 500 euroa.

- Julkisen osakeyhtiön vähimmäisosakepääoma on 80 000 euroa.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa