Minilex - Lakipuhelin

Kirjanpito osakeyhtiötä perustettaessa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Osakeyhtiö on toiminnastaan kirjanpitovelvollinen. Osakeyhtiön tulee pitää kirjanpitoa ja laatia sen pohjalta tilinpäätös. Osakeyhtiötä perustettaessa myös ennen kaupparekisteriin rekisteröintiä tehdyt toimet tulee merkitä kirjanpitoon. Kirjanpitoa on siis pidettävä jo osakeyhtiön perustamisesta lähtien.

Osakeyhtiön tulee määrätä yhtiön tilikaudesta perustamissopimuksessa tai yhtiöjärjestyksessä. Jos tilikaudesta on määrätty perustamissopimuksessa, tulee sen muuttamisesta päättää yhtiökokouksessa. Muutos tulee rekisteröidä ja se tulee rekisteröinnin myötä voimaan. Jos tilikaudesta on määrätty alun perin yhtiöjärjestyksessä, noudatetaan sen muuttamiseksi osakeyhtiölain säännöksiä ja yhtiöjärjestyksen säännöksiä yhtiöjärjestyksen muuttamisesta.

Kirjanpidolle perustuva tilinpäätös laaditaan kirjanpitolain ja osakeyhtiölain säännöksiä noudattaen. Tilikausi on kirjanpitolain mukaan 12 kuukautta, mutta osakeyhtiön toiminnan alkaessa tai se lopetettaessa tai jos tilinpäätöksen ajankohtaa halutaan muuttaa, tilikausi saa olla 12 kuukautta lyhyempi tai pidempi, mutta enintään 18 kuukautta. Kirjanpitovelvollisen osakeyhtiön tulee pitää kahdenkertaista kirjanpitoa ja noudattaa hyvää kirjanpitotapaa. Jo osakeyhtiön perustamissopimuksen solmimisesta lähtien tulee kirjata osakeyhtiön liiketapahtumina menot, tulot, rahoitustapahtumat ja niiden oikaisu- ja siirtoerät. Liiketapahtumat tulee merkitä kirjanpitotileille. Osakeyhtiön tulee pitää tililuetteloa, jossa on selkeästi ja riittävästi eritelty kirjanpitotilit kultakin tilikaudelta. Jos vastaanotetaan tuotannontekijöitä, ne kirjataan menoina. Tuloina kirjataan suoritteiden luovuttaminen. Menot ja tulot voidaan kirjata myös veloituksina, eli lasku- tai maksuperusteina. Kirjanpito tulee tehdä aika- ja asiajärjestyksessä. Tositteet todentavat liiketapahtuman ja ne toimivat kirjauksen perusteena. Tositteiden tulee olla päivättyjä ja numeroituja.

Tilikaudelta tulee kirjanpitoon perustuen laatia tilinpäätös, joka kuvaa yhtiön taseen eli sen taloudellisen aseman. Laadittava on myös tuloslaskelma, eli selvitys siitä, miten tulos on muodostunut. Jos osakeyhtiö on kirjanpitolaissa tarkoitettu suuryritys tai merkittävä yhteisö yleisen edun kannalta, on laadittava myös rahoituslaskelma, joka kertoo varojen hankinnasta ja niiden käytöstä. Tilipäätökseen on liitettävä liitetiedot taseesta, tuloslaskelmasta ja rahoituslaskelmasta. Julkisen osakeyhtiön tai yksityisen osakeyhtiön, joka ei ole mikro- tai pienyritys eikä yleisen edun kannalta merkittävä yhteisö on myös liitettävä tilinpäätökseen toimintakertomus.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa