Minilex - Lakipuhelin

Kaupparekisteriin ilmoittaminen osakeyhtiön perustamisesta

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Osakeyhtiön perustamisvelvollisuudesta säädetään osakeyhtiölaissa (OYL) ja rekisteröintiin vaadittavista tiedoista kaupparekisterilaissa (KRL). Osakeyhtiön perustamisen viimeinen vaihe on ilmoittaa se rekisteröitäväksi kaupparekisteriin - osakeyhtiö syntyy vasta sitten, kun se rekisteröidään ja sen perustaminen raukeaa, mikäli sitä ei ole rekisteröity määräajassa. Ennen rekisteröintiä yhtiö ei voi hankkia nimiinsä oikeuksia tai velvollisuuksia. Kaupparekisteriin rekisteröinnin jälkeen osakeyhtiöstä tulee osakkeenomistajistaan erillinen oikeushenkilö, joka vastaa omista velvoitteistaan. Myös osakeoikeudet syntyvät rekisteröinnillä.

Kun osakeyhtiö rekisteröidään perusilmoituksella kaupparekisteriin, siinä tulee mainita seuraavat tiedot:

 • Toiminimi, toimiala, kotipaikka ja osoite
 • Perustamissopimuksen päivämäärä, osakepääoma ja osakkeiden lukumäärä
 • Mahdolliset yhtiöjärjestyksen määräykset seuraavista seikoista:
  • osakkeen nimellisarvo
  • kuuluminen arvo-osuusjärjestelmään
  • osakkeiden erilajisuus ja niiden mahdollinen lukumäärä lajeittain
 • Seuraavien tahojen henkilötiedot:
  • hallituksen puheenjohtaja, jäsenet ja varajäsenset
  • mahdollinen toimitusjohtaja ja hänen sijaisensa
  • mahdollisen hallintoneuvoston puheenjohtaja, jäsenet ja varajäsenet
  • tilintarkastaja, päävastuullinen tilintarkastaja ja varatilintarkastaja
  • ne, joilla on yksin tai yhdessä jonkun toisen kanssa oikeus edustaa yhtiötä
 • Yhtiöjärjestyksen määräys yhtiön edustamisesta
 • Yhtiön tilikausi

Rekisteröinti tulee tehdä kolmen kuukauden kuluessa osakeyhtiön perustamissopimuksen allekirjoittamisesta. Lisäksi osakkeiden määrä tulee olla täysin maksettu, ennen kuin osakeyhtiö voidaan ilmoittaa kaupparekisteriin. Yhtiön hallitusten jäsenten sekä toimitusjohtajan tulee toimittaa kaupparekisteriviranomaiselle vakuutus, että yhtiö on perustettu osakeyhtiölain mukaan. Osakeyhtiön tilintarkastajien tulee toimittaa todistus, siitä että osakkeet on maksettu noudattaen osakeyhtiölakia. Mahdollisen apporttiomaisuuden varalta tilintarkastajan on annettava lausunto apporttiomaisuuden käyttämisestä osakkeiden maksussa ja se on liitettävä rekisteri-ilmoitukseen.

Yhtiön lukuun tehdyt toimet perustamissopimuksen allekirjoittamisen jälkeen siirtyvät rekisteröinnin myötä yhtiön nimiin. Lisäksi enintään yhtä vuotta ennen perustamissopimuksen allekirjoittamista tehdyt toimet, jotka ovat perustamissopimuksessa yksilöityjä, siirtyvät osakeyhtiölle rekisteröimisen myötä.

Mikäli sinulla on kysyttävää osakeyhtiön perustamisesta, ota rohkeasti yhteyttä lakipuhelimeen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa