Minilex - Lakipuhelin

Käräjäoikeuden kokoonpano riita-asiassa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Käräjäoikeuden kokoonpano ei ole aina sama, vaan asian laadusta riippuen käytössä on erilaisia kokoonpanoja. Selvien, rutiiniluontoisten asioiden käsittelyyn ei tarvitse käyttää yhtä paljon henkilöresursseja kuin vaativampien juttujen ratkaisemiseen. Myös riita- ja rikosasioiden käsittelyssä kokoonpano voi olla erilainen, sillä lautamiehet eivät kuulu riita-asioissa tuomioistuimen kokoonpanoon lainkaan. Eri oikeusasteissakin kokoonpano vaihtelee. Tämä artikkeli koskee kokoonpanoa nimenomaan riita-asian käsittelyssä käräjäoikeuksissa.

Käräjäoikeudessa riita-asiat käsitellään nykyisin joko yhden tai kolmen lakimiestuomarin kokoonpanossa. Nykyään yhden tuomarin kokoonpano on käräjäoikeuden käsittelyssä varsin tavanomainen. Kokoonpanon suhteen riita-asian asianosaisilla ei ole päätösvaltaa, vaan kokoonpanon päättää aina käräjäoikeus itse.

Yhden tuomarin kokoonpano

Käräjäoikeudessa riita-asian käsittelyyn osallistuu vain lainoppinut tuomari puheenjohtajana valmistelussa ja hakemusasiassa. Riitaisan hakemusasian käsittelyä voidaan kuitenkin jatkaa riita-asiana kolmen lakimiestuomarin kokoonpanossa. Pääkäsittely voidaan hoitaa yhden tuomarin toimesta myös, jos tuomarina toimii valmistelusta vastannut tuomari eikä asian laatu tai laajuus edellytä asian käsittelyä täysilukuisessa kokoonpanossa.

Myös todistelun vastaanottaminen pääkäsittelyn ulkopuolella (esimerkiksi katselmuksen muodossa) ja erikseen tapahtuva turvaamistoimen käsittely voivat tapahtua yhden tuomarin kokoonpanossa. Muut kuin nimenomaisesti yhden tuomarin käsiteltäväksi säädetyt siviiliasiat ratkaistaan kolmen lakimiestuomarin kokoonpanossa.

Kolmen tuomarin kokoonpano

Käräjäoikeuden on annettava asianosaisille tilaisuus antaa mielipiteensä siitä, tulisiko pääkäsittely asian laatu ja laajuus huomioon ottaen järjestää kolmen lainoppineen tuomarin muodostamassa kokoonpanossa. Jos käräjäoikeus päättää asianosaisen mielipiteen vastaisesti järjestää pääkäsittelyn yhden tuomarin voimin, tulee tälle kokoonpanolle olla erityisiä syitä.

Jos riita-asian käsittely on aloitettu kolmen lainoppineen jäsenen kokoonpanossa, sitä saadaan myös jatkaa tässä kokoonpanossa, vaikka asia käsittelyn aikana muuttuu sellaiseksi, että se tulisi käsitellä vain yhden tuomarin toimesta. Tätä kutsutaan jatkuvuus- eli preventioperiaatteeksi. Samoin voidaan menetellä, jos samaan oikeudenkäyntiin yhdistetään käsiteltäväksi myöhemmin vireille tullut yhden tuomarin kokoonpanossa käsiteltävä asia.

Jos kolmen lainoppineen jäsenen kokoonpanossa jäsenelle on tullut este pääkäsittelyn aloittamisen jälkeen, käräjäoikeus on päätösvaltainen, kun jäseniä on vähintään kaksi. Jos asian laadun, laajuuden tai muun erityisen syyn vuoksi katsotaan perustelluksi, voidaan monijäsenistä kokoonpanoa vahvistaa yhdellä lainoppineella jäsenellä.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa