Minilex - Lakipuhelin

Käräjäoikeuden kokoonpano riita-asiassa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Käräjäoikeudessa riita-asiat käsitellään nykyisin joko yhden tai kolmen lakimiestuomarin kokoonpanossa. Käräjäoikeudessa riita-asian käsittelyyn osallistuu vain lainoppinut tuomari puheenjohtajana valmistelussa ja hakemusasiassa, jonka käsittelyä ei jatketa riita-asiana kolmen lakimiestuomarin kokoonpanossa. Pääkäsittely voidaan hoitaa yhden tuomarin toimesta myös, jos tuomarina toimii valmistelusta vastannut tuomari eikä asian laatu tai laajuus edellytä asian käsittelyä täysilukuisessa kokoonpanossa. Käräjäoikeuden on annettava asianosaisille tilaisuus antaa mielipiteensä siitä, tulisiko pääkäsittely asian laatu ja laajuus huomioon ottaen järjestää kolmen lainoppineen tuomarin muodostamassa kokoonpanossa. Jos käräjäoikeus päättää asianosaisen mielipiteen vastaisesti järjestää pääkäsittelyn yhden tuomarin voimin, tulee tälle kokoonpanolle olla erityisiä syitä.

Jos riita-asian käsittely on aloitettu kolmen lainoppineen jäsenen kokoonpanossa, sitä saadaan myös jatkaa tässä kokoonpanossa, vaikka asia käsittelyn aikana muuttuu sellaiseksi, että se tulisi käsitellä vain yhden tuomarin toimesta. Samoin voidaan menetellä, jos samaan oikeudenkäyntiin yhdistetään käsiteltäväksi myöhemmin vireille tullut yhden tuomarin kokoonpanossa käsiteltävä asia. Jos kolmen lainoppineen jäsenen kokoonpanossa jäsenelle on tullut este pääkäsittelyn aloittamisen jälkeen, käräjäoikeus on päätösvaltainen, kun jäseniä on vähintään kaksi.

Käräjäoikeus ottaa vastaan todistelua pääkäsittelyn ulkopuolella esimerkiksi katselmuksen muodossa kiinteistöllä sekä ratkaisee pääasiaan liittyvät turvaamistoimet yhden tuomarin toimesta. Muut kuin nimenomaisesti yhden tuomarin käsiteltäväksi säädetyt siviiliasiat ratkaistaan kolmen lakimiestuomarin kokoonpanossa.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa