Minilex - Lakipuhelin

Vastaus riita-asiassa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Riita-asiassa tuomioistuin antaa vastaajalle tiedoksi haasteen, jossa se kehottaa vastaajaa antamaan vastauksensa kanteeseen yleensä kirjallisesti. Vastaus voidaan tietyin edellytyksin antaa joissakin tapauksissa myös suullisessa muodossa, mutta pääsääntöisesti vastaus kehotetaan antamaan kirjallisesti. Vastaajan tulee vastauksessaan ilmoittaa ne asiat, joita häntä on kehotettu haasteessa antamaan. Vastaajan on kirjallisessa vastauksessaan joko myönnettävä kanne tai vaihtoehtoisesti vastustettava kannetta. Myöntäessään kanteen vastaaja ei vastusta kanteen hyväksymistä, kun taas vastustaessaan kannetta vastaaja haluaisi, että kanne hylätään. Mikäli vastaaja vastustaa kannetta, hänen tulee ilmoittaa vastauksessaan asian ratkaisemisen kannalta merkitykselliset perusteet vastustamiselleen.

Vastauksen tueksi on tarpeen ilmoittaa myös, mitä todisteita vastaajalla on ja mitä hän haluaa näyttää niiden avulla toteen. Vastaaja saa halutessaan vaatia vastauksessaan oikeudenkäyntikulujen korvaamista. Kannetta vastustaessaan vastaajan tulee liittää vastaukseensa asiakirja, johon hänen kanteen vastustamisensa perustuu sekä kirjalliset todisteet, joihin hän on vastauksessaan vedonnut. Vastaaja voi tehdä vastauksessaan väitteen myös siitä, että tuomioistuin ei voi ottaa kyseessä olevaa asiaa tutkittavakseen. Myös suullisen vastauksen antaminen kirjallisen vastauksen sijasta voi olla mahdollista. Vastaajaa voidaan kehottaa antamaan vastauksensa suullisesti tapauksessa, jossa asian käsittelyn voidaan olettaa nopeutuvan suullisen vastauksen seurauksena tai silloin, kun vastaaja ei välttämättä antaisi kirjallista vastausta. Vastaajaa kehotetaan siis haasteessa antamaan vastauksensa kanteeseen joko kirjallisesti tai suullisesti.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi




Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa