Minilex - Lakipuhelin

Dispositiivisuus ja indispositiivisuus: asianosaisten sovinto riita-asiassa

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Dispositiivisella riita-asialla tarkoitetaan siviilioikeudellista asiaa, jossa asianosaisten sovinto on sallittu. Suurin osa riita-asioista on sellaisia, että osapuolet voivat sopimusvapautensa puitteissa tehdä asiassa sovinnon. Indispositiiviset riita-asiat ovat puolestaan sellaisia, joissa asianosaisten sovinto ei ole sallittu. Niihin liittyy yleensä sellaista julkisen vallan intressiä, jonka takia asiaa ei ole voitu antaa asianosaisten päätettäväksi.

Dispositiivisissa riita-asioissa asianosaiset voivat tietyssä määrin vapaasti sopia paitsi asian lopputuloksesta, myös osasta menettelyä. Jos asia on sellainen, että asianosaisten sovinto on sallittu, on heillä myös valta ja velvollisuus päättää siitä, mihin oikeudellisiin perusteisiin ja todisteisiin he vaatimustensa tueksi vetoavat. Dispositiivisissa asioissa tuomioistuin on sidottu asianosaisen kanteen myöntämiseen ja tosiseikan tunnustamiseen.

Asiaa, jossa sovinto ei ole sallittu, kutsutaan siis indispositiiviseksi tai virallisvalvontaiseksi riita-asiaksi. Julkisella vallalla on niissä sellainen intressi, ettei se ole myöntänyt näissä asioissa asianosaisille määräämis- ja sopimisvaltaa. Tällaisiin asioihin siis liittyy yleisen edun aspekti. Indispositiivisissa asioissa on tärkeää, että tuomio perustetaan tosiseikoille, jotka on näytetty toteen, eikä pelkästään sille, että toinen osapuoli tunnustaa jonkin tosiseikan. Koska indispositiivisissa asioissa on tärkeää saavuttaa tosiseikkoja vastaava lopputulos, eivät asianosaiset voi vapaasti päättää siitä, mitä todisteita asiassa esitetään tai siitä, mille tosiseikoille tuomio perustetaan. Virallisvalvontaisia asioita ovat esimerkiksi isyys- ja holhousasiat.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 - 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »