Minilex - Lakipuhelin

Erityiskokoonpano: Maaoikeuden kokoonpano ja toimivalta

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Maaoikeudet ovat muutoksenhakutuomioistuimia, jotka tutkivat ja ratkaisevat kiinteistötoimituksissa ja kuntien tielautakuntien toimituksissa tehtyjä päätöksiä koskevat muutoksenhakuvaatimukset. Maaoikeus toimii käräjäoikeuksien erillisenä osastona eli toimiessaan maaoikeutena käräjäoikeus käsittelee asiat erityiskokoonpanossa.

Maaoikeus ei siis ole erillinen tuomioistuin vaan se toimii käräjäoikeuksien erillisenä osastona. Näissä asioissa maaoikeuksina toimivat käräjäoikeudet ovat Etelä-Savon, Kanta-Hämeen, Lapin, Oulun, Pohjanmaan, Pohjois-Savon, Vantaan ja Varsinais-Suomen käräjäoikeudet. Asiassa toimivaltainen maaoikeus on se, jonka tuomiopiirin alueella kyseessä oleva alue sijaitsee.

Maaoikeuden kokoonpano koostuu maaoikeusasioihin erikoistuneesta lainoppineesta puheenjohtajatuomarista, yhdestä maaoikeusinsinööristä sekä kahdesta lautamiehestä. Jos toinen lautamiehistä tulee estyneeksi osallistumaan asian käsittelyyn, voi maaoikeus käsitellä asian kokoonpanossa, jossa on yksi lautamies kahden sijaan. Jos asia on erityisen vaikea tai laaja, voidaan maaoikeuden kokoonpanoa vahvistaa yhdellä lakimiestuomarilla sekä maaoikeusinsinöörillä.

Maaoikeudet käsittelevät kiinteistönmuodostamislaissa tarkoittuja halkomis-, lohkomis- ja rasitetoimituksista sekä lunastuslain ja tielain mukaisista toimituksista tehtyjä valituksia. Tällaisia asioita voivat olla esimerkiksi kiinteistön määritykset sekä tielinjaukset. Maaoikeuden käsittely muistuttaa suuresti riita-asian käsittelyä käräjäoikeudessa. Asianosaisten kannattaa tutustua maaoikeuden käsittelyprosessiin ja mahdollisten oikeudenkäyntikulujen jakautumiseen ennen valituksen tekemistä. Tarvittaessa voi olla yhteydessä lakimieheen, joka voi opastaa, kuinka valituksen käsittely tapahtuu sekä auttaa prosessin alkuun.

Maaoikeuden päätöksiin haetaan muutosta korkeimmalta oikeudelta valituslupamenettelyllä.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa