Minilex - Lakipuhelin

Riita-asia on usein sovittavissa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Siviiliprosessin perustyyppi on riita-asia, jonka käsittely alkaa tavallisesti käräjäoikeudessa kantajan toimittamasta haastehakemuksesta. Riita-asioissa noudatetaan eri periaatteita kuin rikosasioissa, joissa korostuvat erilaiset suojeluintressit kuin siviiliasioissa. Riita-asia seuraa sellaisesta yksityisoikeudellisesta oikeussuhteesta, jonka olosuhteesta tai sisällöstä yhdellä taikka kummallakin osapuolella on eri näkemys, minkä seurauksena asia saatetaan tuomioistuimen käsiteltäväksi.

Riita-asian vireilletulo tuomioistuimessa on riippuvainen asianosaisen aloitteesta. Mikään viranomaistaho ei voi saada yksityisoikeudellista riita-asiaa tuomioistuimen käsiteltäväksi ilman asianosaisen suostumusta. Siviilioikeudelliset asiat voivat kuitenkin olla sellaisia, että vaikka kanteen nostaminen on vapaaehtoista, eivät osapuolet kuitenkaan voi tuomioistuinta sitovasti sopia asiaa keskenään. Asioita, joissa asianosaisten sovinto ei ole sallittu, kutsutaan indispositiivisiksi riita-asioiksi. Tällaisia ovat esimerkiksi isyys- ja huoltajuusasiat. Osassa riita-asioita asianosaiset voivat kuitenkin tehdä sellaisia tuomioistuinta sitovia ratkaisuja, joilla on vaikutusta tuomion sisältöön. Riita-asioita, joissa sovinto on sallittu, kutsutaan dispositiivisiksi riita-asioiksi. Suurin osa riita-asioista on dispositiivisia eli asianosaiset voivat sopia asian keskenään ilman oikeudenkäyntiä tai milloin tahansa oikeudenkäynnin aikana.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa