Minilex - Lakipuhelin

Kirjallinen menettely riita-asiassa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Riita-asia voidaan ratkaista kirjallisessa menettelyssä ilman varsinaista pääkäsittelyä, jos käsiteltävä asia on selvä ja riidaton. Kirjallinen menettely on huomattavasti nopeampi, kevyempi sekä kustannuksiltaan edullisempi kuin täysimittainen riita-asian oikeudenkäynti. Käytännössä kirjallinen menettely vastaa täysimittaisen käräjäoikeudenkäynnin ensimmäisiä vaiheita ja riita ratkaistaan nimensä mukaisesti kirjallisen aineiston perusteella ilman suullista käsittelyä. Koska riita-asioissa on kyse yksityisoikeudellisista riidoista, on asian mahdollisimman jouheva ratkaiseminen kaikkien osapuolten edun mukaista. Kirjallinen menettely ei sovellu kaikkiin riita-asioihin ja esimerkiksi huoltajuuskiistat edellyttävät poikkeuksetta täysimittaista oikeudenkäyntiä.

Kirjallinen menettely riita-asiassa alkaa, kun kantaja lähettää haastehakemuksensa käräjäoikeuden kansliaan. Haastehakemus tulee aina tehdä kirjallisena ja siitä on käytävä ilmi kantajan vaatimukset sekä niiden perusteet. Mahdollisuuksien mukaan haastehakemukseen liitetään myös kanteen tueksi esitettävät todisteet. Tuomioistuin on riita-asioissa sidottu ratkaisemaan ainoastaan haastehakemuksen perusteena olevat kantajan vaatimukset.

Haastehakemuksen saatuaan käräjäoikeus antaa haasteen tiedoksi riita-asian vastaajalle. Vastaajan tulee antaa haasteeseen kirjallinen vastaus, josta käy ilmi hyväksyykö vai vastustaako hän haasteessa esitettyjä vaatimuksia. Jos vastaaja hyväksyy vaatimukset tai laiminlyö vastauksen antamisen annetussa määräajassa, tuomioistuin voi antaa jo riita-asian tässä vaiheessa yksipuolisen tuomion. Yksipuolisen tuomion antaminen on mahdollista kuitenkin vain sellaisissa riita-asioissa, joissa asianosaisilla on oikeus saavuttaa sovinto missä tahansa käsittelyn vaiheessa. Käräjäoikeus voi myös hylätä perusteettomaksi katsomansa kanteen jo ennen haasteen antamista vastaajalle. Tarvittaessa riita-asian asianosaisia voidaan pyytää toimittamaan käräjäoikeuteen kirjallisia lisälausumia, mikäli tuomioistuin katsoo sen tarpeelliseksi.

Kirjallisessa menettelyssä riita-asian tuomio annetaan aina ennen kuin asia etenee suulliseen vaiheeseen. Tuomioistuin antaa ratkaisun perustuen ainoastaan riita-asiassa kirjallisesti esitettyyn aineistoon. Ratkaisun perusteluissa tuomari selventää, mihin seikkoihin nojaten ja miksi hän päätyi kyseiseen ratkaisuun. Kirjallisen menettelyn osalta on huomattava, että asianosaisilla on aina oikeus vaatia asian pääkäsittelyä. Ratkaisun antaminen kirjallisessa menettelyssä on mahdollista vain, jos asianosaiset eivät sitä vastusta.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa