Minilex - Lakipuhelin

Kirjallinen vastaus riita-asiassa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Riita-asiassa vastaajalle annetaan haasteessa kehotus vastata kirjallisessa muodossa kanteeseen. Joissakin tapauksissa myös suullisen vastauksen antaminen voi olla mahdollista, mutta yleensä vastaajan tulee antaa vastauksensa kirjallisesti. Vastaajan on ilmoitettava kirjallisessa vastauksessaan joko myöntävänsä tai vastustavansa kannetta. Vastaaja voi vastustaa kannetta eri tavoin. Hän voi esittää esimerkiksi niin sanotun prosessiväitteen. Prosessiväite voi koskea muun muassa sitä, että haastehakemus on toimitettu väärään tuomioistuimeen ja sen vuoksi asia pitäisi jättää tutkimatta. Vastaajan tulee kannetta vastustaessaan ilmoittaa asian ratkaisemisen kannalta merkitykselliset perusteet vastustamiselleen. Lisäksi hänen tulee ilmoittaa vastauksessaan todisteet ja se, mitä hän aikoo näyttää niillä toteen. Halutessaan vastaaja saa vaatia kirjallisessa vastauksessaan oikeudenkäyntikulujen korvaamista. Vastaajaa saatetaan kehottaa antamaan vastauksensa suullisesti valmisteluistunnossa silloin, kun asian käsittely saattaisi nopeutua suullisen vastauksen antamisen seurauksena tai jos on todennäköistä, että vastaaja ei anna kirjallista vastausta. Vastaajalle annetaan tiedoksi haaste, jossa häntä kehotetaan vastaamaan kanteeseen. Vastaajan tulee riita-asiassa vastata kanteeseen kirjallisessa muodossa, mutta joissakin tilanteissa myös suullisen vastauksen antaminen saattaa tulla kyseeseen. Mikäli haluat tietää lisää kirjallisesta vastauksesta riita-asiassa, voit soittaa alla olevaan lakipuhelimen numeroon.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa