Minilex - Lakipuhelin

Rikoksesta johtuva yksityisoikeudellinen vaade

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Rikoksesta voi seurata rikosoikeudellisen seuraamuksen, kuten esimerkiksi vankeuden, lisäksi yksityisoikeudellisia vaatimuksia, kuten korvauksen vaatiminen rikoksen aiheuttamista vahingoista tai oikeustoimen julistaminen pätemättömäksi. Rikoksesta johtuvaa yksityisoikeudellista vaadetta voidaan ajaa omassa riita-asian oikeudenkäynnissä tai adheesio- eli liitännäisprosessissa samassa oikeudenkäynnissä rikosasian käsittelyn yhteydessä.

Adheesioperiaatteen mukaan pääasian yhteydessä voidaan käsitellä sivuvaateita, jotka itsenäisinä juttuina kuuluisivat eri prosessilajin piiriin. Tällainen asia on esimerkiksi se, kun rikoksesta johtuvaa yksityisoikeudellista vaadetta, joka on riita-asia, käsitellään rikosasian yhteydessä. Jos rikossyyte ja samasta rikoksesta johtuva yksityisoikeudellinen vaatimus ovat erikseen vireillä samassa tuomioistuimessa, kyseinen tuomioistuin voi nimenomaisesti määrätä yksityisoikeudellisen vaatimuksen käsiteltäväksi yhdessä syyteasian kanssa. Myös eri tuomioistuimissa vireillä olevat asiat voidaan yhdistää. Jos syyteasia on vireillä toisessa tuomioistuimessa, yksityisoikeudellista vaadetta käsittelevä tuomioistuin voi siirtää rikoksesta johtuvan yksityisoikeudellista vaatimusta koskevan asian käsiteltäväksi syyteasian yhteydessä, jos siirtoon on erityistä syytä.

Kun yksityisoikeudellinen vaade käsitellään yhdessä rikosasian kanssa, noudatetaan rikosprosessuaalista menettelyä, ja kun vaadetta ajetaan riita-asiana tuomioistuimessa rikosasiasta erillään, noudatetaan siviiliprosessuaalista menettelyä. Asianosaisen tulee esittää tuomioistuimelle tarvittava selvitys korvausvaatimuksensa perusteista. Asianosainen voi tarkistaa lakimieheltä ennen korvausvaatimuksen esittämistä, minkä tyyppisiä ja minkä suuruisia korvauksia hän voi vaatia. Lakimies voi samalla opastaa, millä tavalla vaateen käsittely tapahtuu siitä riippuen, käsitelläänkö se rikos- vai siviiliprosessissa. Mikäli vaade käsitellään rikosprosessissa, saattaa syyttäjä ottaa asianomistajan korvausvaatimuksen ajaakseen tiettyjen edellytysten täyttyessä.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa