Minilex - Lakipuhelin

Hyönteis- ja sienituhojen leviäminen on pyrittävä estämään

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Hyönteis- ja sienituhoilla tarkoitetaan sienien tai hyönteisten puille aiheuttamia tauteja ja vahinkoja, joista aiheutuu huomattavaa puuston vähentymistä tai laadun heikkenemistä. Metsänomistajan on huolehdittava puutavaran poistamisesta hakkuupaikalta tai muuten sijoitettava puut niin, ettei niistä pääse leviämään metsätuhoa aiheuttavia hyönteisiä.

Maa- ja metsätalousministeriö voi antaa säännöksiä puiden käsittelystä sieni- ja hyönteistuhojen välttämiseksi. Jos metsäalueella havaitaan laajoja sieni- tai hyönteistuhoja, voi maa- ja metsätalousministeriö määrätä metsänomistajan toimenpiteisiin tuhojen leviämisen estämiseksi. Maa- ja metsätalousministeriö voi myös valtuuttaa metsäkeskuksen tarpeellisiin toimenpiteisiin tuhojen estämiksi. Metsäkeskus voi ryhtyä toimenpiteisiin myös metsänomistajaa kuulematta, jos toimenpiteet eivät siedä viivästystä.

Metsänomistajalla on oikeus saada korvaus ministeriön määräämistä toimenpiteistä tuhojen estämiseksi, jos ne ylittävät tavanomaiset metsänhoitokulut. Jos määräysten noudattaminen aiheuttaa vahinkoa, voi ministeriö myöntää metsänomistajalle avustusta. Hyönteis- ja sienituhojen torjumismääräyksien noudattamatta jättäminen voi johtaa sanktioihin.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »