Minilex - Lakipuhelin

Hakemusasiat eivät ole välttämättä riitaisia

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Käräjäoikeudessa käsitellään määrällisesti eniten hakemusasioita, jollaisia ovat esimerkiksi avioerot, yhteiselämän lopettaminen, lapseksiottamiset sekä lapsen huoltoa, tapaamisoikeutta ja elatusta koskevat asiat. Samoin edunvalvojan määrääminen, pesänjakajan määräys, konkurssi ja yksityishenkilön velkajärjestely ovat hakemusasioita. Hakemusasiat pannaan vireille nimensä mukaisesti hakemuksella. Ne ovat asioita, jotka vaativat joko jollekin toimelle oikeuden vahvistuksen tai jonkin asian merkitsemistä julkiseen rekisteriin.

Hakemusasioissa ei ole aina riita-asioille ominaista asianosaisten vastakkainasettelua, vaan ne voivat koskea täysin riidattomia, yhden osapuolen tulevaisuuden varalle hakemaa oikeussuojavaatimusta. Hakemusasia voi kuitenkin muuttua riitaiseksi, jolloin sen käsittelyä käräjäoikeuden päätöksellä jatketaan riita-asiana. Tavallisesti hakemusasiat käsitellään kirjallisessa menettelyssä käräjäoikeuden kansliassa tai suullisessa hakemusasian istunnossa. Käräjäoikeus antaa hakemusasioissa kirjallisen päätöksen, joka annetaan käräjäoikeuden kansliassa tai julistetaan istunnossa.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 - 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »