Minilex - Lakipuhelin

Alaikäisen edunvalvoja perunkirjoituksessa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Alle 18-vuotias henkilö on ikänsä perusteella vajaavaltainen ja tarvitsee edunvalvojan edustamaan itseään taloudellisissa asioissa. Edunvalvojan tehtävänä on huolehtia vajaavaltaisen omaisuudesta ja edustaa tätä tietyissä oikeustoimissa. Perunkirjotus on sellainen tilaisuus, jossa vajaavaltainen tarvitsee edunvalvojan edustamaan itseään. Alaikäisen lakimääräinen edunvalvoja on hänen huoltajansa, eli lähtökohtaisesti toinen vanhemmista tai molemmat vanhemmat yhdessä.

Alaikäisen tarve edunvalvojalle koskee niin itse perunkirjoitustilaisuutta kuin perinnönjakoakin. Edunvalvoja osallistuu holhottavansa puolesta kuolinpesän selvitysprosessiin, osakkaiden yhteiseen päätöksentekoon kuolinpesän asioista ja omaisuuden jakamiseen, vaikka ei itse ole kuolinpesän osakas. Mikäli vanhempi itse sen sijaan on virallisesti kuolinpesän osakas, hän ei saa edustaa lastaan perunkirjoituksessa.

Kaksoisedustuskiellon mukaan vanhempi ei saa edustaa lastaan missään oikeustoimessa, jossa hän itse tai hänen puolisonsa on vastapuolena. Vanhempi voisi muuten tehdä päätöksiä omaksi hyväkseen lapsensa nimissä. Yleensä edunvalvoja ei saa edustaa päämiestään myöskään silloin, jos holhottavan vastapuolena oikeustoimessa on edunvalvojan lapsi. Poikkeuksena tästä säännöstä on kuitenkin tilanne, jossa kuolinpesän osakkaana on myös vanhemman toinen lapsi, jonka lakimääräinen edunvalvoja vanhempi on. Näin ollen vanhempi saa edustaa lapsiaan perunkirjoituksessa, jos sisarusten intressit eivät ole ristiriidassa keskenään. Edustusvaltuuden on katsottava koskevan niin pesän selvitystoimia kuin perinnönjakoakin.

Vanhemman ollessa esteellinen valvomaan lapsensa etua perunkirjoituksessa, on tuomioistuimen määrättävä lapselle edunvalvojan sijainen. Sijainen toimii päämiehen puolesta niin kauan, kuin lakimääräinen edunvalvoja on esteellinen hoitamaan tehtäväänsä. Lakimiehen puoleen kannattaa kääntyä jos tilanteessa on epäselvyyttä siitä, saako vanhempi itse edustaa lastaan perunkirjoituksessa vai onko hänen haettava sijaisen määräämistä. 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa