Minilex - Lakipuhelin

Ostajan oikeus pidättyä suorituksesta


>> Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 >>

Jos ostajalla on kiinteistön virheeseen tai myyjän muuhun sopimusrikkomukseen perustuva vaatimus, hän saa pidättyä kauppahinnan maksamisesta vaatimustaan vastaavalta osalta.

Se, kuinka suuri osa kauppahinnasta ostajalla on oikeus pidättää, riippuu vaatimuksen laadusta ja sen suuruudesta. On huomattava, että mikäli myyjä ei ole luovuttanut kiinteistön hallintaa sovittuna aikana, ostaja voi pidättää koko kauppahinnan.

Jos ostaja vaatii kiinteistön kaupan purkua, hän voi jättää maksamatta koko kauppahinnan. Mikäli ostajan vaatimuksena taas on hinnanalennus ja vahingonkorvaus, hän saa pidättää näiden vaatimusten yhteenlasketun määrän.

Pidättyminen suorituksesta on kuitenkin ostajan omalla vastuulla. Jos ostaja on esimerkiksi arvioinut hinnanalennuksen määrän liian suureksi tai kiinteistössä ei ensinkään ole myyjän vastuulla olevaa virhettä, ostaja vastaa itse virhearvioinnistaan.

Emme vastaa vahingoista, joihin näiden tietojen perusteella on ryhdytty tai oltu ryhtymättä.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa