Minilex - Lakipuhelin

Oikeushenkilön puolesta toimiminen lisää rangaistusvastuuta


>> Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 >>

Tietyt henkilöt voivat joutua rikosoikeudelliseen vastuuseen oikeushenkilön toiminnassa tehdystä rikoksesta, vaikka eivät täyttäisi tekijältä vaadittuja ehtoja. Tämä kuitenkin edellyttää, että oikeushenkilö täyttää tällaiset vaatimukset. Henkilöt, joita tämä sääntö koskee, ovat lakimääräisten toimielimien johdon jäsenet, tosiasiallista päätösvaltaa käyttävät sekä oikeushenkilön puolesta muuten toimivat, jotka ovat virka-, työ tai toimeksiantosuhteessa oikeushenkilöön. Oikeushenkilöitä ovat esimerkiksi yhteisöt ja säätiöt. Oikeushenkilön puolesta toimimisesta annettuja sääntöjä sovelletaan myös muunlaisessa oikeushenkilön toimintaan rinnastettavissa olevassa järjestäytyneessä toiminnassa.

Emme vastaa vahingoista, joihin näiden tietojen perusteella on ryhdytty tai oltu ryhtymättä.

 

Selaa lakitietoa