Minilex - Lakipuhelin

Kiinteistöön kohdistuva julkisoikeudellinen maksu


>> Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 >>

Julkisoikeudellisella maksulla tarkoitetaan tässä kohdin maksua, joka voidaan lain nojalla periä kiinteistöstä tai josta kiinteistön omistaja vastaa ilman erityistä sitoumusta. Esimerkiksi yksityisiin teihin liittyvät tiemaksut ja kiinteistövero ovat julkisoikeudellisia maksuja.

Pääsääntöisesti myyjä vastaa sellaisista julkisoikeudellisista maksuista, jotka kohdistuvat kiinteistön kaupan tekemistä edeltävään aikaan. Vastuunjaosta osapuolten välillä voidaan kuitenkin sopia myös pääsäännöstä poikkeavalla tavalla.

Ostaja vastaa kuitenkin kiinteistön kaupasta suoritettavasta varainsiirtoverosta. Osapuolet myös vastaavat luonnollisesti itse kaupan ulkopuolisten tahojen kanssa tekemistään yksityisoikeudellisista sopimuksista.

Emme vastaa vahingoista, joihin näiden tietojen perusteella on ryhdytty tai oltu ryhtymättä.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa