Minilex - Lakipuhelin

Jälleenvuokraus on mahdollista vuokranantajan luvalla


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Jälleenvuokrassa vuokralainen vuokraa vuokranantajan luvalla koko huoneiston eteenpäin yhdelle tai useammalle jälleenvuokralaiselle. Tästä muodostuu sopimusten ketju, jossa vuokranantajan ja ensivuokralaisen välillä on vuokrasopimus samoin kuin ensivuokralaisen ja jälleenvuokralaisen välillä.

Koska alkuperäinen vuokranantaja ja jälleenvuokralainen eivät ole keskenään sopimussuhteessa, on heidän välisestä suhteesta säännelty laissa. Laissa säänneltyjä jälleenvuokralaisen oikeuksia ei voida vuokrasopimuksen ehdolla rajoittaa. Jos tällainen ehto tehdään, se on mitätön.

Ensivuokralaista sitoo ilmoittamisvelvollisuus sekä omaa vuokranantajaansa että jälleenvuokralaista kohtaan. Jälleenvuokralaiselle ensivuokralaisen on ilmoitettava oma vuokranantajansa sekä oman vuokrasopimuksensa ehdot. Omalle vuokranantajalleen ensivuokralaisen on ilmoitettava ottamastaan jälleenvuokrasuhteesta ja -vuokralaisesta.

Ensivuokralaisen ja vuokranantajan välisestä sopimuksen purkamisesta tai irtisanomisesta on informoitava myös jälleenvuokralaista. Jälleenvuokralaisella on sama oikeus vaatia irtisanomisen julistamista tehottomaksi kuin ensivuokralaisellakin. Vuokranantajalla on sama oikeus purkaa jälleenvuokrasopimus kuin ensivuokralaisellakin, paitsi milloin purkamisen syynä on jälleenvuokralaisen laiminlyönti vuokran maksussa.

Jälleenvuokralaisella on tietyissä tilanteissa oikeus jatkaa vuokrasuhdetta, vaikka ensivuokrasuhde päättyy jälleenvuokrasuhteen ollessa voimassa. Tämä oikeus jälleenvuokralaisella on esimerkiksi silloin, kun ensivuokralainen irtisanoo tai purkaa oman vuokrasopimuksensa kesken jälleenvuokrasopimuskauden.

Halutessaan täten jatkaa vuokrasuhdetta on jälleenvuokralaisen tästä ilmoitettava alkuperäiselle vuokranantajalle määräajassa. Sopimussuhde ensivuokralaisen ja jälleenvuokralaisen välillä katkeaa ja jälleenvuokralainen tulee vuokranantajan välittömäksi vuokralaiseksi samoin ehdoin, joilla ensivuokralainen oli ollut. Mikäli kyseessä ei ole sellainen tilanne, että jälleenvuokralainen saisi jatkaa vuokrasuhdetta, jälleenvuokrasuhde päättyy ilman irtisanomista samana ajankohtana kuin ensivuokrasuhde.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

 

Selaa lakitietoa