Minilex - Lakipuhelin

Takaussitoumukseen perustuvan maksuvelvollisuuden arviointi - KKO:1998:73

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

  • Takaus

Tapauksessa oli kyse tilanteesta, jossa A oli sitoutunut omavelkaiseen takaukseen B:n ja C:n X Oy:lta saamasta velkakirjaluotosta. Omavelkaisella takauksella tarkoitetaan sitä, että A vastasi kyseisestä velasta kuin omastaan, jolloin velkoja X Oy sai velan erääntyessä vaatia suoritusta suoraan A:lta. A:n takaus oli rajoitettu tiettyyn osaan velkakirjaluoton määrästä. Tapauksessa tuli juridiselta kantilta katsottuna arvioitavaksi pääasiassa se, vaikuttiko velallisten (B ja C) ja velkojan (X Oy) välinen sovinto siitä, ettei X Oy ryhtyisi perimään saatavaansa velallisilta ennen tiettyä päivämäärää sillä tavoin, ettei X Oy voinut periä kyseistä saatavaa ennen tuota päivämäärää myöskään takaaja A:lta.

Mainitun sovinnon tekemistä ennen sekä A että X Oy olivat toimittaneet kanteet käräjäoikeuteen, joiden perusteella A vaati hänen vapauttamistaan takausvastuusta ja X Oy puolestaan A:n velvoittamista suorittamaan X Oy:n saatavan siinä määrin, mitä takauksen määrästä oli alun perin sovittu. Käräjäoikeus päätyi velvoittamaan A:n suorittamaan takaajana X Oy:lle 73 000 markan suorituksen B:n ja C:n velasta. Tämä tarkoitti tiivistettynä sitä, että käräjäoikeus hylkäsi A:n kanteen ja hyväksyi X Oy:n kanteen asiassa. Hovioikeus ei muuttanut käräjäoikeuden tuomiota.

Korkein oikeus katsoi alempien oikeusasteiden perustelut A:n kanteen osalta riittäviksi, mutta perehtyi sen sijaan tarkemmin X Oy:n kanteen arviointiin. Tämä johtui siitä, että B ja C sekä heidän velkojansa X Oy olivat tehneet asian ollessa vireillä hovioikeudessa käräjäoikeuden vahvistaman sovinnon, jonka mukaisesti X Oy pidättäytyi perimästä saatavaansa ennen tiettyä päivämäärää, joka ei ollut korkeimman oikeudenkaan käsittelyyn mennessä vielä umpeutunut. Kyseinen sopimus oli sisältänyt myös muita lähinnä B:lle ja C:lle suunnattuja velvoitteita, jotka he olivat korkeimman oikeuden mukaan täyttäneet moitteettomasti. 

Takauksen ollessa liitännäinen sitoumus päävelkaan nähden, korkein oikeus katsoi, ettei X Oy:n ollut mahdollista periä saatavaansa myöskään kyseisestä velasta omavelkaiseen takaukseen sitoutuneelta A:lta ennen sovinnossa määrättyä päivämäärää. Tästä johtuen korkein oikeus katsoi X Oy:n kanteen ennenaikaiseksi ja hylkäsi sen. Tämän seurauksena myös A vapautettiin sillä erää vastuustaan suorittaa saatava X Oy:lle takauksensa perusteella.

 


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]