Minilex - Lakipuhelin

Takauksen vanhentuminen - KKO:1997:60

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

  • Oikeudenkäyntimenettely
    Riita-asia
    Takaus
    Takauksen vanhentuminen

Tapauksessa KKO:1997:60 oli kysymys takauksen vanhentumisesta. A oli antanut omavelkaisen takauksen pankkitakauksesta annetun vastasitoumuksen maksamisesta, mutta vastusti pankin kohdistamaa velkomuskannetta vedoten sen vanhentumiseen. Pankki oli valvonut päävelan velallisen konkurssissa yli vuotta ennen kanteen vireille tuloa. Pankki oli kiistänyt vanhentumisväitteet.

Käräjäoikeus totesi pankin valvoneen päävelallisen konkurssissa pankkitakaukseen ja vastasitoumukseen perustuvan saatavansa ja shekkitilin velkasaldon viivästyskorkoineen. Käräjäoikeus katsoi, että konkurssivalvonta ei sinänsä eräännyttänyt saatavaa. Koska pankki oli kuitenkin valvonnassaan vaatinut saatavat viivästyskorkoineen, osoittivat vaatimukset, että pankki oli eräännyttänyt ne.  Haastehakemus oli jätetty yli vuosi erääntyneestä konkurssivalvonnasta. Näin ollen käräjäoikeus hylkäsi kanteen vanhentuneena.

Hovioikeus ei muuttanut tuomiota. Yhtiö haki valituslupaa korkeimpaan oikeuteen ja sai sen. Oikeudenkäymiskaaren 5 luvun 6 §:n 2 momentin mukaan tuomioistuin voi valmistelua jatkamatta hylätä kanteen tuomiolla, jos kantajan vaatimus on selvästi perusteeton. Tässä tapauksessa ei voitu katsoa, että ne ovat selvästi perusteettomia, koska kysymys vanhentumisesta on tullut ratkaista siitä esitetyn selvityksen ja asianomaisessa oikeuskysymyksessä omaksutun tulkinnan perusteella. Näin ollen hovioikeuden ja käräjäoikeuden tuomiot kumotaan tiettyjen kohtien osalta. Asia palautettiin käräjäoikeuteen, joka tuli viivytyksettä ottaa uudelleen käsiteltäväksi.

 


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]