Minilex - Lakipuhelin

Takaajan vastuu velkajärjestelyn päätyttyä - KKO:2006:5

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

  • Takaus
    Takaussitoumuksen lakkaaminen

A ja pankki olivat sopineet A:n velkajärjestelyyn liittyvästä maksuohjelmasta 14.5.1998. Maksuohjelma päättyi 30.4.2003, jonka jälkeen velallinen vapautuisi veloista, jos suorittaisi maksut ohjelman mukaisesti. B oli A:n takaajana velvoitettu käräjäoikeuden tuomiolla 3.4.1996 eli ennen velkajärjestelyä suorittamaan pankille A:n velkoja. Mikä vaikutus velkajärjestelyllä ja sen päättymisellä oli B:n velkavastuuseen? B kuoli 12.3.2003, ja A oli yksi kuolinpesän osakas. B:n kuolinpesältä ulosmitattiin pankin hakemuksesta ja aiemman tuomion perusteella kaksi kiinteistöä 17.10.2003, jolloin A:n maksuohjelma oli jo päättynyt.

A vaati käräjäoikeudessa ulosmittauksen kumoamista. Käräjäoikeus katsoi, että B:tä vastaan oleva lainvoimainen tuomio ja sen mukainen maksuvastuu takausveloista ei ollut päättynyt. Maksuvelvollisuus oli siirtynyt B:n kuolinpesälle, jolta saatavat voitiin ulosmitata. A:n maksuohjelma oli päättynyt, eikä A:lla enää ollut maksuvelvoitetta pankkia kohtaan, mutta ulosmittaus ei kohdistunut suoraan A:han vaan B:n kuolinpesään, jonka osakas A oli. Pankki ei ollut tehnyt B:n kanssa sopimusta maksuvelvollisuuden lakkaamisesta. A:n valitus hylättiin.

Hovioikeus ei muuttanut käräjäoikeuden päätöstä. Yksi jäsen oli eri mieltä ja lausui, että B:n takausvastuu oli rauennut samalla kun päävelallisen velkavastuu oli päättynyt.

Korkein oikeus katsoi samoin kuin eri mieltä ollut hovioikeuden jäsen, että B tai tämän kuolinpesä eivät olleet enää vastuussa takausvelasta. Lain mukaan takaajan vastuu päävelallisen velasta lakkaa silloin, jos velkoja vapauttaa velallisen velkavastuusta ilman takaajan suostumusta. Pankki on maksusopimuksen mukaisesti vapauttanut A:n velkavastuusta 30.4.2003. Samalla myös B:n tai tämän kuolinpesän vastuu on lakannut riippumatta aiemmasta käräjäoikeuden tuomiosta, jonka mukaan B:n tuli suorittaa pankille takaajana A:n velkoja.

Ratkaisussa olennaista on se, milloin pankin ja A:n välinen sopimus on päättynyt. Mikäli velkajärjestelyn yhteydessä tehty maksusopimus ei olisi vielä päättynyt, olisi B ja B:n jälkeen kuolinpesä ollut alkuperäisen tuomion mukaisesti vastuussa veloista. Sopimuksen päättyminen merkitsi kuitenkin A:n lopullista vapautumista veloista. Silloin ei velkoja voi periä myöskään takaajalta, jos päävelallinen on veloista vapaa.

 

 


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa