Minilex - Lakipuhelin

Virka-aseman väärinkäyttö rikoslain mukaan

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Virkamieheksi katsotaan valtion tai kunnan palveluksessa virkasuhteessa tai siihen rinnastettavissa olevassa palvelussuhteessa oleva työntekijä. Myös tällaisessa palvelussuhteessa oleva kuntayhtymän, muun kunnan julkisoikeudellisen yhteistoimintaelimen, valtion liikelaitoksen tai eduskunnan työntekijä on virkamies. Lisäksi esimerkiksi evankelisluterilaisen kirkon, Ahvenanmaan maakunnan ja Kansaneläkelaitoksen työntekijä, joka on virkasuhteessa tai siihen rinnastettavassa olevassa palvelussuhteessa, on virkamies.

Virkamies käyttää toimessaan julkista valtaa ja sitä käyttäessään hänen on noudatettava tarkoin lakia. Virkamies käyttää virka-asemaansa väärin, mikäli hän hankkiakseen hyötyä itselleen tai toiselle taholle tai aiheuttaakseen toiselle haittaa tai vahinkoa rikkoo virkatoiminnassa noudatettaviin säännöksiin tai määräyksiin perustuvan virkavelvollisuutensa osallistuessaan päätöksentekoon tai sen valmisteluun tai käyttäessään julkista valtaa muissa virkatehtävissään. Virkamies käyttää virka-asemaansa väärin myös silloin, kun hän edellä mainituissa aikeissaan käyttää väärin asemaansa käskyvallassaan tai välittömässä valvonnassaan olevaan henkilöön nähden. Virka-aseman väärinkäyttämiseksi on oikeuskäytännössä katsottu esimerkiksi lahjuksen ottaminen.

Rangaistus virka-aseman väärinkäyttämisestä on sakko tai vankeus enintään kaksi vuotta. Jos virkamiehen tekemä virka-aseman väärinkäyttörikos on sellainen, että se osoittaa virkamiehen olevan ilmeisen sopimaton tehtäväänsä, hänet voidaan tuomita myös pantavaksi viralta. Virkamies voi käyttää virka-asemaansa väärin myös törkeästi. Väärinkäytös on törkeä, mikäli virka-aseman väärinkäyttämisessä tavoitellaan huomattavan suurta hyötyä, pyritään aiheuttamaan erityisen tuntuvaa haittaa tai vahinkoa, tai rikos tehdään erityisen suunnitelmallisesti tai häikäilemättömästi ja väärinkäyttäminen on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä. Tällaisissa tapauksissa rangaistus on vähintään neljä kuukautta ja enintään neljä vuotta. Tällöin hänet myös tuomitaan viralta pantavaksi.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa