Minilex - Lakipuhelin

Virkamiehen viraltapano

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Virkamiehen viraltapano tulee ajankohtaiseksi aina tietyissä olosuhteissa. Virkamieheen kohdistuva rangaistus on viraltapano, josta on säädetty rikoslaissa. Viraltapano voidaan tuomita virkamiehille, julkista luottamustehtävää hoitaville henkilöille ja julkista valtaa käyttäville henkilöille. Virkamiehen viraltapanoa ei sovelleta ulkomaiseen virkamieheen. Viraltapano ei koskaan ole ainoa rangaistus, vaan se on luonteeltaan lisärangaistus. 

Virkamies on lain mukaan henkilö, joka on virka- tai siihen rinnastettavassa palvelussuhteessa valtioon, kuntaan tai kuntayhtymään tai muuhun kuntien julkisoikeudelliseen yhteistoimintaelimeen, eduskuntaan, valtion liikelaitokseen tai evankelisluterilaiseen kirkkoon tai ortodoksiseen kirkkokuntaan tai sen seurakuntaan tai seurakuntien yhteistoimintaelimeen, Ahvenanmaan maakuntaan, Suomen Pankkiin, Kansaneläkelaitokseen, Työterveyslaitokseen, kunnalliseen eläkelaitokseen, Kuntien takauskeskukseen tai kunnalliseen työmarkkinalaitokseen. 

Perustuslaissa erityinen virkamiehen virkavastuu on katsottu tarpeelliseksi, jotta virkamies voisi toimia julkisen vallan käyttäjänä. Virkamiehen toiminnan on oltava luotettavaa ja puolueetonta. Perustuslaissa on säädetty myös siitä, ettei ketään tule erottaa virasta ilman lakiin perustuvaa syytä. 

Julkista luottamustehtävää hoitavalla henkilöllä tarkoitetaan kunnanvaltuutettua ja muuta yleisillä vaaleilla valittua julkisyhteisön edustajiston jäsentä kuin kansanedustajaa edustajantoimessaan sekä julkisyhteisön tai laitoksen toimielimen, kuten valtioneuvoston, kunnanhallituksen, lautakunnan, johtokunnan, komitean, toimikunnan ja neuvottelukunnan, jäsentä sekä muuta mainitun julkisyhteisön tai laitoksen luottamushenkilöä. 

Virkamies voidaan tuomita viralta pantavaksi, jos rikos osoittaa hänet ilmeisen sopimattomaksi tehtäväänsä. Pääsääntöisesti viraltapano käsittää sen viran, jossa rikos on tehty. Mikäli virkamies on kuitenkin siirtynyt virasta, jossa rikos on tehty, toiseen vastaavanlaiseen virkaan, viraltapano käsittää tämän uuden viran menettämisen. 

Virkamiehen viraltapano on aina rangaistuksena vakavissa virkarikoksissa, joista on säädetty laissa. Lievemmissä virkarikoksissa, kuten virka-aseman väärinkäyttämisessä, viraltapano on mahdollinen lisärangaistus, jonka asettamisesta päätetään tapauskohtaisesti. 

Virkamiehen viraltapano voi seurata myös muusta kuin virkarikoksesta. Kun virkamies tuomitaan vähintään kahden vuoden määräaikaiseen vankeusrangaistukseen, on hänet samalla pääsääntöisesti tuomittava viralta pantavaksi. Päätöksessä arvioidaan virkamiehen soveltumista julkisten tehtävien hoitamiseen. Kahta vuotta lyhyemmästäkin tuomiosta virkamies voidaan harkinnan mukaan tuomita viralta pantavaksi tuomioistuimen harkinnan mukaan. Jotta viraltapano voidaan näissä tilanteissa suorittaa, tulee virkamiehen olla ilmeisen sopimaton olemaan virkamiehenä tai hoitamaan julkista tehtävää. 

Virkamies voidaan pidättää virastaan harkinnanvaraisesti myös seuraavissa tilanteissa:

1) rikossyytteen ja sen edellyttämien tutkimusten ajaksi, jos näillä voi olla vaikutusta virkamiehen edellytyksiin hoitaa tehtäväänsä,

2) jos virkamies kieltäytyy terveydentilan tarkastuksista tai tutkimuksista tai, jos hän kieltäytyy antamasta laissa määriteltyjä terveydentilaansa koskevia tietoja,

3) jos virkamiehellä on sellainen sairaus, joka haittaa olennaisesti viran hoitoa, tai

4) välittömästi irtisanomisen jälkeen, jos irtisanomisen perusteena oleva teko tai laiminlyönti osoittaa virkamiehen siinä määrin soveltumattomaksi tehtäväänsä, ettei virantoimitusta voida jatkaa, jos virantoimituksen jatkuminen irtisanomisajan voi vaarantaa kansalaisten turvallisuuden.

Olennainen ja jatkuva virkavelvollisuuden rikkominen on oikeuskäytännön mukaan riittävä peruste virkamiehen viraltapanolle. Usein ainoastaan moitittava toiminta ei ole sellainen peruste, jotta virkamies voitaisiin panna viralta. Rajatapauksissa voidaan virkarikoksen tuntuvuutta lisätä muilla keinoin, kuten kovemmalla sakolla, kuin viraltapanolla.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »


Vinkit

- Virkavelvollisuuden rikkomisen on yleensä katsottu edellyttävän olennaisuutta tai jatkuvuutta. 

- Ketään ei voida erottaa virasta ilman lakiin perustuvaa syytä. 

- Perustuslaki edellyttää virkamiehen toiminnan luotettavuutta. 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]