Minilex - Lakipuhelin

Virka-aseman väärinkäyttö

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Virka-aseman väärinkäyttämisestä säädetään rikoslaissa. Virka-aseman väärinkäyttämiseen voi syyllistyä vain virkamies, jolla tarkoitetaan esimerkiksi henkilöä, joka on virka- tai siihen rinnastettavassa palvelussuhteessa valtioon, kuntaan taikka kuntayhtymään. Lainkohtaa sovelletaan myös julkista luottamustehtävää hoitavaan henkilöön ja julkista valtaa käyttävään henkilöön.  

Rikoslain mukaan virka-aseman väärinkäyttämiseen syyllistytään, jos virkamies hankkiakseen itselleen tai toiselle hyötyä taikka aiheuttaakseen toiselle haittaa tai vahinkoa rikkoo virkatoiminnassa noudatettaviin säännöksiin tai määräyksiin perustuvan virkavelvollisuutensa osallistuessaan päätöksentekoon tai sen valmisteluun tai käyttäessään julkista valtaa muissa virkatehtävissään. Virka-aseman väärinkäyttämiseen syyllistyy myös, jos käyttää väärin asemaansa käskyvallassaan tai välittömässä valvonnassa olevaan henkilöön nähden.

Virka-aseman väärinkäyttämisellä virkamiehelle itselleen tai toiselle hankittava hyöty voi olla taloudellista hyötyä tai sellaista hyötyä, jolla ei ole suoranaista taloudellista arvoa. Lainkohdassa ei ole rajattu sitä toista tahoa, jolle virkamies voi yrittää hyötyä hankkia. Näin ollen tällainen taho voi olla lähiomainen tai vaikka jokin yritys.

Virka-aseman väärinkäyttämisestä voidaan tuomita sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi. Virkamies voidaan tuomita myös viralta pantavaksi, jos rikos osoittaa hänet ilmeisen sopimattomaksi tehtäväänsä.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa