Minilex - Lakipuhelin

Valtuutus ja päämiehen kuolema

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Edunvalvontavaltuutuksesta säädetään laissa edunvalvontavaltuutuksesta. Edunvalvontavaltuutuksella valtuutettu voidaan oikeuttaa edustamaan päämiestä tämän taloudellisissa asioissa. Edunvalvontavaltuutus tulee kyseeseen, kun päämies tulee esimerkiksi sairauden vuoksi kykenemättömäksi huolehtimaan asioistaan. Edunvalvontavaltuutus lakkaa yleensä päämiehen kuolemaan. Kun valtuuttaja kuolee, ei enää luonnollisestikaan voida valvoa ja huolehtia päämiehen edusta, jonka vuoksi valtuutus katsotaan tällöin loppuvaksi. 

Vaikka päämies olisi kuollut, on kuitenkin mahdollista, että valtuutetulla on oikeus valtuutuksen perusteella hoitaa sellaisia asioita ja suorittaa sellaisia toimenpiteitä, jotka ovat tarpeellisia valtuuttajan tai konkurssipesän suojaamiseksi vahingolta.

Kun edunvalvontavaltuutus lakkaa olemasta valtuuttajan kuoleman takia, eikä omaisuutta voida ilman viivytystä luovuttaa pesän osakkaiden yhteishallintoon, valtuutetun on mahdollista luovuttaa omaisuutta sellaisten kuolinpesän osakkaiden hoidettavaksi, joilla on oikeus pitää huolta pesän omaisuudesta. Valtuutetulla on velvollisuus ilmoittaa omaisuuden luovuttamisesta kaikille niille kuolinpesän osakkaille, joiden henkilöllisyys ja olinpaikka on tiedossa.

Aina valtuutuksessa ei ole kyse edunvalvontavaltuutuksesta, vaan päämies voi valtuuttaa toisen henkilön tekemään tavanomaisia sopimuksia ja muita oikeustoimia, joihin päämies tulee sidotuksi. Näissä tilanteissa valtuutuksesta säädetään laissa varallisuusoikeudellisista oikeustoimista. Tämän lain mukaan lähtökohtana on, että valtuutetun kuoltua valtuutus on kuitenkin voimassa, ellei erityisistä asianhaaroista johdu, että valtuutus on rauennut. Vaikka voitaisiin katsoa, että erityisistä asianhaaroista johtuen valtuutus on rauennut, valtuutetun valtuutuksen perusteella tekemä oikeustoimi kuitenkin sitoo kuolinpesää, jos kolmas henkilö ei tiennyt päämiehen kuolemasta. 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa