Minilex - Lakipuhelin

Valtuutuksen peruuttaminen

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Valtuuttaja on lähtökohtaisesti aina oikeutettu perumaan valtuutuksen. Valtuutuksen peruminen tehdään sen mukaisesti kuin valtuutus alun perin annettiin. Jos valtuutus on annettu useammalla kuin yhdellä tavalla – valtuutetulle on annettu esimerkiksi valtakirja ja lisäksi valtuutuksesta on ilmoitettu sanomalehdessä – tulee valtuutus perua kummankin valtuutustavan vaatimalla tavalla.

Mikäli valtuutus on perustettu ilmoittamalla tästä suoraan sopimuskumppanille, on valtuutus peruutettu, kun valtuuttaja tiedottaa sopimuskumppanille, ettei valtuutus ole enää voimassa.

Mikäli valtuutus on perustettu julkisesti, perutetaan se samaa viestintä käyttäen. Esimerkiksi sanomalehdessä julkaistu valtuutus perutaan ilmoittamalla siitä samassa lehdessä. Ellei valtuutusta voida peruuttaa samaa kautta, on peruutus tehtävä muulla yhtä tehokkaalla tavalla.

Mikäli joku on asemansa kuten työnsä tai luottamustoimensa puolesta kelpoinen toimimaan valtuutettuna (niin kutsuttu asemavaltuutus), peruuntuu valtuutus, kun henkilö poistetaan siitä toimesta tai asemasta, johon hänen valtuutuksensa on perustunut.

Jos valtuutus perustuu asiakirjaan, on valtuutus peruutettu, kun valtuuttaja ottaa takaisin tai hävityttää valtuuttamisasiakirjan. Valtuutettu on velvoitettu pyynnöstä luovuttamaan valtakirjan takaisin luovuttajalle. Mikäli valtuuttamisasiakirja on kadonnut tai valtuuttaja ei muusta syystä voi saada asiakirjaa viipymättä takaisin, voidaan asiakirja julistaa tehottomaksi tuomioistuimessa.

Mikäli valtuutus perustuu vain suulliseen tiedoksiantoon, joka on annettu suoraan valtuutetulle, voidaan valtuutus perua ilmoittamalla tästä suoraan valtuutetulle.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 - 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »