Minilex - Lakipuhelin

Valtuutuksen peruuttaminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Päämiehen eli valtuuttajan on peruutettava valtuutus, jos hän haluaa sen lakkaavan. Päämiehellä on koska tahansa oikeus peruuttaa valtuutus. Erityistä syytä valtuutuksen peruuttamiseen ei tarvita. 

Lähtökohtaisesti valtuutus peruutetaan samalla tavalla kuin se on perustettu. Jos valtuutus on annettu useammalla kuin yhdellä tavalla (esim. valtuutetulle on annettu valtakirja ja lisäksi valtuutuksesta on ilmoitettu sanomalehdessä) tulee valtuutus perua kummankin valtuutustavan vaatimalla tavalla. Mikäli valtuutus on perustettu ilmoittamalla tästä suoraan sopimuskumppanille, on valtuutus peruutettu, kun valtuuttaja tiedottaa sopimuskumppanille, ettei valtuutus ole enää voimassa. Mikäli valtuutus on perustettu julkisesti, perutetaan se samaa viestintä käyttäen. Esimerkiksi sanomalehdessä julkaistu valtuutus perutaan ilmoittamalla siitä samassa lehdessä. Ellei valtuutusta voida peruuttaa samaa kautta, on peruutus tehtävä muulla yhtä tehokkaalla tavalla.

Mikäli joku on asemansa kuten työnsä tai luottamustoimensa puolesta kelpoinen toimimaan valtuutettuna (niin kutsuttu asemavaltuutus), peruuntuu valtuutus, kun henkilö poistetaan siitä toimesta tai asemasta, johon hänen valtuutuksensa on perustunut. Jos valtuutus perustuu asiakirjaan, on valtuutus peruutettu, kun valtuuttaja ottaa takaisin tai hävityttää valtuuttamisasiakirjan. Valtuutettu on velvoitettu pyynnöstä luovuttamaan valtakirjan takaisin luovuttajalle. Mikäli valtuuttamisasiakirja on kadonnut tai valtuuttaja ei muusta syystä voi saada asiakirjaa viipymättä takaisin, voidaan asiakirja julistaa tehottomaksi tuomioistuimessa. Mikäli valtuutus perustuu vain suulliseen tiedoksiantoon, joka on annettu suoraan valtuutetulle, voidaan valtuutus perua ilmoittamalla tästä suoraan valtuutetulle.

Valtuutus voi lakata muutoinkin kuin päämiehen peruuttaessa sen. Jos valtuutus on annettu määräajaksi, se lakkaa määräajan kuluttua umpeen. Jos valtuutus on annettu tietyn, määrätyn oikeustoimen tekemiseen, lakkaa valtuutus oikeustoimen tultua tehdyksi. Näissä tapauksissa ei ole tarpeen tehdä erillistä peruuttamista. 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa