Minilex - Lakipuhelin

Valtuutus sitoo

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Valtuuttaja on antanut valtuutetulle tietyt rajat, joiden puitteissa valtuutettu voi toimia. Kelpoisuus määritteleekin rajat sille, minkälaisia oikeustoimia valtuutettu voi tehdä ja missä määrin valtuutetu voi toimia päämiehensä edustajana. Valtuutus ja sopimukset ylipäätään on tarkoitettu pääasiallisesti sitoviksi. On kuitenkin tilanteita, joissa valtuutetun toimet eivät valtuuttajaa sido.

Esimerkiksi niissä tilanteissa, joissa valtuutettu on toiminut yli kelpoisuudellensa asetettujen rajoitusten, eivät valtuutetun tekemät sopimukset tai oikeustoimet sido päämiestä. Seuraukset kelpoisuuden rajojen ylittämisestä vaihtelevat sen mukaan, minkälaisesta valtuutuksesta on kyse. 

On myöskin mahdollista, että kolmas osapuoli toimii vilpittömässä mielessä, eikä tiedä valtuutetun mahdollisesta kelpoisuuden ylittämisestä. Tällöin päämies tulee lähtökohtaisesti sopimukseen sidotuksi, mutta hänellä on oikeus vaatia korvausta mahdollisesta vahingosta valtuutetulta, joka on toiminut vastoin tälle asetettuja rajoituksia. Mikäli kolmas osapuoli toimii vilpillisessä mielessä eli hän tiesi tai hänen olisi pitänyt tietää, että valtuutettu toimii vastoin valtuuttajan antamia ohjeita, ei oikeustoimi sido valtuuttajaa. 

Jos valtuutus perustuu vain valtuuttajan valtuutetulle tekemään tiedonantoon, ei oikeustoimi, jonka valtuutettu on tehnyt toimivaltansa ylittäen, sido valtuuttajaa, vaikka kolmas henkilö ei tiennyt eikä hänen olisi pitänyt tietää valtuutetun ylittävän toimivaltansa. 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa