Minilex - Lakipuhelin

Valtuutuksen ylitys ja sen seuraukset

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Valtuutuksen ylitystilanteita on monenlaisia kuten myös niiden seuraamuksia. Pääsääntönä kuitenkin on, ettei lainsäädännöllistä suojaa voi saada se, joka on tietoisena asioiden oikeasta tilasta eli valtuutuksen ylityksestä tehnyt oikeustoimen valtuutetun kanssa.

Jos valtuutettu ylittää toimivaltansa eli toimii vastoin valtuuttajan hänelle antamia ohjeita, ei valtuuttaja tule sidotuksi oikeustoimeen tilanteessa, jossa vastapuoli tiesi tai hänen olisi pitänyt tietää toimivallan ylityksestä. Jos valtuutus on syntynyt ainoastaan valtuuttajan suullisella ilmoituksella valtuutetulle, ei toimivallan ylitys sido valtuuttajaa missään tapauksessa. Tästä syystä valtuutetun kanssa asioitaessa on hyvä edellyttää valtakirjaa, jotta voitaisiin luottaa valtuutetun kelpoisuuteen ja sitä kautta sopimuksen sitovuuteen.

Mikäli valtuuttaja haluaa lakkauttaa valtuutuksen ja on ilmaissut tämän valtuutetulle ja vastapuolen tulisi olla tästä tietoinen, ei oikeustoimi tule sitovaksi huolimatta siitä, ettei valtuuttaja ole peruuttanut valtuutusta säädetyllä tavalla. Valtuutuksen ylitystilanteessa vastapuolen tietoisuus on merkittävässä asemassa.

Vaikka valtuuttaja olisi asianmukaisesti peruuttanut valtuutuksen, mutta hänellä on perusteltu syy epäillä valtuutetun ryhtyvän oikeustoimiin sellaisen henkilön kanssa, joka ei ole peruutuksesta tietoinen, tulee valtuuttajan ilmoittaa valtuutuksen lakkaamisesta kyseiselle henkilölle. Muutoin on olemassa riski tulla sidotuksi oikeustoimeen.

Valtuutuksen voimassaolo ei lähtökohtaisesti pääty valtuuttajan kuollessa. Poikkeustapauksissakin valtuutetun tekemät oikeustoimet sitovat kuolinpesää, jos sopimuskumppani ei ollut eikä hänen tullutkaan olla tietoinen kuolintapauksesta ja sen merkityksestä valtuutetun kelpoisuudelle.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa