Minilex - Lakipuhelin

Valtakirja valtuutuksen osoituksena

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Valtuutuksen osoituksena käytetään yleisesti valtakirjaa. Valtakirja toimii viestinä kolmannelle siitä, että valtuutuksen saanut on kelpoinen tekemään oikeustoimia valtuuttajansa puolesta. Yleensä valtakirjassa valtuutetaan valtuutettu toimimaan päämiehen puolesta taloudellisissa asioissa, mutta myös hallintoasioiden hoitoon voidaan valtuuttaa joku toinen toimimaan puolestaan. Valtakirjavaltuutus on kuitenkin vain yksi valtuutusmuodoista, joten valtuutetun kelpoisuus toimia toisen puolesta ei luonnollisesti riipu valtakirjan olemassaolosta.

Valtakirjassa pystytään yksityiskohtaisesti määräämään valtuutetun kelpoisuuden rajat eli mitä toimia valtuutettu on oikeutettu tekemään valtuuttajan puolesta ja tätä sitovasti. Mikäli valtuutettu toimii vastoin valtuuttajan hänelle antamia ohjeita, oikeustoimi ei sido valtuuttajaa. Pääsääntöisesti valtakirjaan ei kohdistu määrämuotovaatimusta eli vaatimusta kirjallisesta muodosta. Toisin sanoen myös suullisesti tehty valtuutus on pätevä. Kirjallisen valtakirjan käyttäminen on kuitenkin suullista valtuutusta varmempi menettely, jolloin valtuutuksen olemassaolon ja laajuuden todistaminen on helpompaa. Valtakirjan (kopion) jättäminen sopimuskumppanille toimii hyvänä osoituksena asianmukaisesta valtuutuksesta.

Poikkeuksellisesti eräissä tilanteissa on aina käytettävä kirjallista valtuutusta. Kiinteistön myynti on aina tehtävä kirjallisesti ja näin ollen kiinteistön myynnissä on käytettävä myös määrämuotoista valtakirjaa: sen tulee olla kirjallinen ja siitä on käytävä ilmi asiamies ja myytävä kiinteistö.

Samalla tavoin kuin valtakirja osoittaa valtuutuksen olemassaolon, valtakirjan poisottaminen osoittaa valtuutuksen peruuttamisen. Valtakirjaa ei voi peruuttaa kieltämällä sen käyttö, mutta päämiehen vaatiessa valtuutetun täytyy palauttaa valtakirja takaisin. Viime kädessä tuomioistuin voi julistaa valtakirjan tehottomaksi, esimerkiksi tilanteessa, jossa valtuutettu kieltäytyy antamasta valtakirjan takaisin.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa