Minilex - Lakipuhelin

Vaarallisia esineitä koskevien säännösten rikkominen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Vaarallisten esineiden maahantuonti, valmistaminen ja kauppa on kielletty. Vaarallisilla esineillä tarkoitetaan esineitä, jotka on lähtökohtaisesti valmistettu toisen vahingoittamista silmällä pitäen. Tällaisten esineiden maahantuontia, valmistamista ja kauppaa on syytä rajoittaa yleisen turvallisuuden ja yhteiskuntarauhan vuoksi, vaikka rajoitus luokin poikkeuksen perustuslailliseen omistusoikeuden suojaan. Vaarallisia esineitä koskevien säännösten rikkomisesta voidaan tuomita sakko- tai vankeusrangaistus. Myös yritys on rangaistava.

Mitä on pidettävä vaarallisena esineenä?

Vaarallisena esineenä pidetään nyrkkirautaa, stilettiä, heittotähteä, muuksi esineeksi naamioitua teräasetta, sähkölamautinta ja -patukkaa, jousipatukkaa sekä tarkkuussinkoa ja -linkoa. Mainitut esineet ovat toisen vahingoittamista silmällä pitäen valmistettuja esineitä.

Muuksi esineeksi naamioidulla teräaseella tarkoitetaan teräasetta, joka on kätketty toisen esineen sisään tai jonka ulkonäkö on muokattu sellaiseksi, että sitä ei helposti pysty tunnistamaan teräaseeksi. Esimerkkinä voisi mainita kynään piilotetun veitsen. Stiletillä puolestaan tarkoitetaan teräasetta, jonka terä voidaan piilottaa kahvan sisään ja saada sieltä esiin jousivoiman tai muun vastaavan teräaseen oman voiman avulla. Kääntöveistä ei kuitenkaan pidetä stilettinä.

Sähköpatukalla tarkoitetaan esinettä, jolla toista koskettamalla voidaan antaa tälle tainnuttava tai lamaannuttava sähköimpulssi. Sähkölamauttimiksi on sähköpatukoita lukuun ottamatta katsottava muut sellaiset laitteet, jotka on tarkoitettu toisen lamauttamiseen tai tainnuttamiseen sähköä käyttämällä tai jotka tähän soveltuvat. Karjanhoidossa käytettäviä sähköpiiskoja ei kuitenkaan katsota kielletyiksi vaarallisiksi esineiksi, eikä eläinten lopettamiseen tarkoitettavia esineitä. Jousipatukalla tarkoitetaan lyömäasetta, joka on kokonaan tai osittain valmistettu kierrejousesta. Tarkkuussingolla tarkoitettaan esinettä, jolla jännitetyn kumin tai muun vastaavan materiaalin avulla voidaan ampua esineitä. Tavanomaista ritsaa ei kuitenkaan ole pidettävä tarkkuussinkona.

Kielletty toiminta ja poikkeukset

Kiellettyä on mainittujen vaarallisten esineiden maahantuonti, valmistaminen ja myyminen. Kielto ei ole kuitenkaan ehdoton, vaan siitä on säädetty useita poikkeuksia. Teleskooppipatukoiden, joiden valmistaminen ja maahantuonti on sallittua, myyminen on kiellettyä, ellei luovutuksen saajana ole turvallisuusalan elinkeinoluvan haltija, käytännössä useimmiten vartioimisliike, tai voimankäyttökoulutuksen järjestäjä. Toinen poikkeus koskee mainittujen vaarallisten esineiden maahantuontia ja kauppaa, jos niitä pidetään historiallisesti tai taiteellisesti arvokkaina.

Esinettä pidetään historiallisesti arvokkaana, jos sillä on liittymäkohtia huomattavaan henkilöön, tapahtumaan, paikkaan tai aikakauteen taikka jos sillä ikänsä, harvinaisuutensa, tyypillisen edustavuutensa tai muun niihin verrattavan syyn vuoksi on taide-, ase- tai sotahistoriallista taikka kansantieteellistä merkitystä. Taiteellisesti arvokkaana esinettä pidetään, jos se muotoilunsa, pintakäsittelynsä tai koristelunsa vuoksi edustaa tiettyä tyylikautta tai muutoin on taiteelliselta kokonaisuudeltaan merkittävä. Sähköpatukoita tai -lamauttimia ei kuitenkaan pidetä historiallisesti tai taiteellisesti arvokkaana.

Rangaistusseuraamus

Rangaistuslajeina vaarallisia esineitä koskevien säännösten rikkomisesta ovat sakko ja vankeusrangaistus. Maksimirangaistus on kaksi vuotta vankeutta, joka voidaan tuomita ehdollisena tai ehdottomana. Lisäksi rikoksentekoväline voidaan tuomita menetettäväksi valtiolle rikoksen johdosta.

Vinkit

- Taide-esineiden ja historiallisesti arvokkaiden esineiden maahantuonti ja kauppa on sallittua

- Tullineuvonta antaa lisätietoja esineiden maahantuontiin liittyen

Varoitukset

- Myös vaarallisten esineiden hallussapito voi olla rangaistavaa

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa