Minilex - Lakipuhelin

Ampuma-aserikos ja sakko

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Ampuma-aserikos kielletään Suomen rikoslaissa, ja siitä tuomitulle voidaan määrätä rangaistukseksi esimerkiksi sakkoa.

Ampuma-aserikos on kyseessä, kun joku ampuma-aselain vastaisesti

1) siirtää tai tuo Suomeen, siirtää Suomesta, kuljettaa Suomen kautta, kaupallisessa tarkoituksessa vie, valmistaa, kauppaa, hankkii, pitää hallussaan tai luovuttaa ampuma-aseen, aseen osan, patruunoita, erityisen vaarallisia ammuksia, ohjus- tai raketinheitinjärjestelmän, kaasusumuttimen tai tehokkaan ilma-aseen, jos tällaisen esineen hallussapitäjä ei oma-aloitteisesti ilmoita esineestä poliisille ja luovuta sitä poliisin haltuun,

2) kaupallisessa tarkoituksessa korjaa ampuma-aseen, aseen osan, ohjus- tai raketinheitinjärjestelmän, kaasusumuttimen tai tehokkaan ilma-aseen tai muuntaa ampuma-aseen tai aseen osan,

3) lainaa ampuma-aseen, aseen osan, ohjus- tai raketinheitinjärjestelmän, kaasusumuttimen tai tehokkaan ilma-aseen sille, jolla ei ole oikeutta sen hallussapitoon,

4) kokonaan tai osittain laiminlyö ase-elinkeinonharjoittajalle säädetyn velvollisuuden tiedoston pitämiseen,

5) laiminlyö velvollisuuden tarkastuttaa myyntiä varten valmistetut, korjatut, Suomeen siirretyt tai tuodut ampuma-aseet tai patruunat,

6) laiminlyö velvollisuuden esittää Suomeen siirretty tai pysyvästi tuotu ampumakelvottomaksi tehty ampuma-ase tai pysyvästi toimintakelvottomaksi tehty aseen osa poliisilaitokselle,

7) laiminlyö velvollisuuden tehdä valmistus-, täydennys-, tuonti- tai pakkausmerkinnän taikka toimittaa ampuma-ase Poliisihallitukselle merkinnän tekemistä varten, tai

8) tekee väärän valmistus-, täydennys-, tuonti- tai pakkausmerkinnän tai poistaa tai muuttaa tällaisen merkinnän tai sarja- tai tunnistenumeron.

Ampuma-aserikos on lisäksi kyseessä silloin, kun joku rikkoo Euroopan parlamentin ja neuvoston vientilupia koskevaa asetusta viemällä ampuma-aseen, sen osan tai olennaisen komponentin tai ampumatarvikkeen ilman tarvittavaa lupaa EU:n rajojen yli.

Ampuma-aserikoksesta tuomitulle voidaan määrätä rangaistukseksi sakkoa tai vankeutta enintään kaksi vuotta. Myös ampuma-aserikoksen yritys on rangaistava sakolla tai vankeudella.

Sakko on lievin mahdollinen rangaistusmuoto. Tuomioistuin määrää sakon päiväsakkona, joka vaihtelee rikoksesta tuomitun henkilön tulojen perusteella. Päiväsakon rahamäärä lasketaan nettotuloista, eli tuloista, joka tuomitulle jää, kun kuukausituloista on vähennetty verot, pakolliset vakuutusmaksut sekä työttömyysvakuutusmaksu. Päiväsakon määrän laskemiseksi nettotuloista vähennetään 255 euroa, ja saatu rahamäärä jaetaan 60 eurolla. Lisäksi jokainen tuomitun alaikäinen lapsi vähentää päiväsakon määrää 3 eurolla. Pienin mahdollinen päiväsakko on 6 euroa. Tuomioistuin määrää, kuinka monta päiväsakkoa se määrää tuomitulle maksettavaksi. Päiväsakkojen määrä riippuu rikoksen vakavuudesta. Suurin mahdollinen päiväsakkojen määrä, jonka tuomioistuin voi määrätä, on 120 päiväsakkoa, ja 240 päiväsakkoa, jos kyseessä on useampia.

Jos sinulla on lisäkysymyksiä ampuma-aserikoksesta sekä siitä mahdollisesti tuomittavista sakoista, voit ottaa yhteyttä lakimieheen esimerkiksi soittamalla lakipuhelimeen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa