Minilex - Lakipuhelin

Ampuma-aserikokset Suomessa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Suomessa muun muassa ampuma-aseiden, aseen osien sekä patruunoiden siirto ja tuonti Suomeen, kauppa, hallussapito ja valmistaminen on säädetty ampuma-aselaissa luvanvaraiseksi. Luvanvaraisuuden vastainen toiminta voi täyttää ampuma-aserikoksen tunnusmerkistön, johon syyllistynyt voidaan tuomita sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.

Rikoslain mukaan ensinnäkin se, joka ampuma-aselain vastaisesti siirtää tai tuo Suomeen, siirtää Suomesta, kaupallisessa tarkoituksessa vie, kauttakuljettaa tai valmistaa taikka pitää kaupan, hankkii, pitää hallussaan tai luovuttaa ampuma-aseen, aseen osan, patruunoita, erityisen vaarallisia ammuksia, ohjus- tai raketinheitinjärjestelmän, kaasusumuttimen taikka tehokkaan ilma-aseen, syyllistyy ampuma-aserikokseen. Toiseksi rangaistavina seikkoina mainitaan tällaisten aseiden ja esineiden korjaus kaupallisessa tarkoituksessa sekä niiden lainaaminen sellaiselle henkilölle, jolla ei ole hallussapitoon vaadittua oikeutta.

Muina rangaistavina seikkoina laissa mainitaan ase-elinkeinonharjoittajalle säädetyn tiedostonpitämisvelvollisuuden kokonaan tai osittain laiminlyönti, myyntiä varten valmistettujen, korjattujen, Suomeen siirrettyjen tai tuotujen ampuma-aseiden tai patruunojen tarkastuttamisvelvollisuuden laiminlyönti, Suomeen siirrettyjen tai tuotujen pysyvästi ampumakelvottomaksi tehtyjen ampuma-aseiden tai aseen osien poliisilaitokselle esittämisen laiminlyönti, valmistus-, täydennys-, tuonti- tai pakkausmerkinnän tekemisen laiminlyönti, ampuma-aseen Poliisihallitukselle merkinnän tekemistä varten toimittamisen laiminlyönti, väärän valmistus-, täydennys-, tuonti- tai pakkausmerkinnän tekeminen taikka tällaisen merkinnän taikka sarja- tai tunnistenumeronpoistaminen tai muuttaminen. Ampuma-aserikoksesta on tuomittava myös se, joka YK:n ampuma-aseiden, niiden osien ja komponenttien sekä ampumatarvikkeiden laittoman valmistuksen ja laittoman kaupan torjuntaa koskevan lisäpöytäkirjan taikka ampuma-aseiden, niiden osien ja komponenttien sekä ampumatarvikkeiden vientiluvasta ja tuonti- ja kauttakuljetusmenettelyistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen vastaisesti vie ampuma-aseen, sen osan tai olennaisen komponentin taikka ampumatarvikkeen.

Ampuma-aserikoksen yritys on rangaistava, ja rangaistus yritykseen jääneestä rikoksesta määrätään noudattaen lievennettyä rangaistusasteikkoa. Ampuma-aserikoksena ei pidetä ampuma-aseen, aseen osan, patruunoiden, erityisen vaarallisten ammusten, ohjus- tai raketinheitinjärjestelmän, kaasusumuttimen taikka tehokkaan ilma-aseen hallussapitoa, jos esineen hallussapitäjä oma-aloitteisesti ilmoittaa esineestä poliisille ja luovuttaa sen poliisin haltuun.

Jos ampuma-aserikoksen kohteena on erityisen vaarallinen ampuma-ase, suuri määrä ampuma-aseita, tehokkaita ilma-aseita tai aseen osia, rikoksella tavoitellaan huomattavaa taloudellista hyötyä taikka jos rikos tehdään erityisen suunnitelmallisesti ja rikos on kokonaisuutena arvostellen törkeä, rikoksentekijä on tuomittava törkeästä ampuma-aserikoksesta vankeuteen vähintään neljäksi kuukaudeksi ja enintään neljäksi vuodeksi. Myös törkeän ampuma-aserikoksen yritys on rangaistava.

Jos ampuma-aserikos, rikoksen kohteena olleiden esineiden laatu tai määrä taikka muut rikokseen liittyvät seikat huomioon ottaen, on kokonaisuutena arvostellen vähäinen, rikoksentekijä on tuomittava lievästä ampuma-aserikoksesta sakkoon.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa