Minilex - Lakipuhelin

Ampuma-aserikos ja tuomio

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Ampuma-aserikoksesta sekä rikoksentekijälle annettavasta mahdollisesta tuomiosta säädetään rikoslaissa.

Ampuma-aserikos on kyseessä, kun joku ampuma-aselain vastaisesti

1) siirtää tai tuo Suomeen, siirtää Suomesta, kuljettaa Suomen kautta, kaupallisessa tarkoituksessa vie, valmistaa, kauppaa, hankkii, pitää hallussaan tai luovuttaa ampuma-aseen, aseen osan, patruunoita, erityisen vaarallisia ammuksia, ohjus- tai raketinheitinjärjestelmän, kaasusumuttimen tai tehokkaan ilma-aseen, jos tällaisen esineen hallussapitäjä ei oma-aloitteisesti ilmoita esineestä poliisille ja luovuta sitä poliisin haltuun,

2) kaupallisessa tarkoituksessa korjaa ampuma-aseen, aseen osan, ohjus- tai raketinheitinjärjestelmän, kaasusumuttimen tai tehokkaan ilma-aseen tai muuntaa ampuma-aseen tai aseen osan,

3) lainaa ampuma-aseen, aseen osan, ohjus- tai raketinheitinjärjestelmän, kaasusumuttimen tai tehokkaan ilma-aseen sille, jolla ei ole oikeutta sen hallussapitoon,

4) kokonaan tai osittain laiminlyö ase-elinkeinonharjoittajalle säädetyn velvollisuuden tiedoston pitämiseen,

5) laiminlyö velvollisuuden tarkastuttaa myyntiä varten valmistetut, korjatut, Suomeen siirretyt tai tuodut ampuma-aseet tai patruunat,

6) laiminlyö velvollisuuden esittää Suomeen siirretty tai pysyvästi tuotu ampumakelvottomaksi tehty ampuma-ase tai pysyvästi toimintakelvottomaksi tehty aseen osa poliisilaitokselle,

7) laiminlyö velvollisuuden tehdä valmistus-, täydennys-, tuonti- tai pakkausmerkinnän taikka toimittaa ampuma-ase Poliisihallitukselle merkinnän tekemistä varten, tai

8) tekee väärän valmistus-, täydennys-, tuonti- tai pakkausmerkinnän tai poistaa tai muuttaa tällaisen merkinnän tai sarja- tai tunnistenumeron.

Lisäksi ampuma-aserikos on kyseessä silloin, kun joku rikkoo Euroopan parlamentin ja neuvoston vientilupia koskevaa asetusta viemällä ampuma-aseen, sen osan tai olennaisen komponentin tai ampumatarvikkeen ilman tarvittavaa lupaa EU:n rajojen yli.

Tuomioistuimet päättävät rikoksentekijälle annettavasta tuomiosta laissa säädettyjen rangaistusten rajoissa. Lain mukaan ampuma-aserikoksesta voi saada rangaistukseksi sakkoa tai vankeutta enintään kaksi vuotta. Vankeus voidaan tässä tapauksessa määrätä ehdolliseksi, jota ei suoriteta vankilassa. Jos vankeus määrätään ehdolliseksi, on rikoksentekijälle myös määrättävä koeaika. Jos rikoksentekijä tekee koeaikana uuden rikoksen, voidaan vankeustuomio muuttaa ehdollisesta ehdottomaksi, vankilassa suoritettavaksi tuomioksi. Jos rikoksentekijä puolestaan ei tee koeaikana uusia rikoksia, hänen tuomionsa raukeaa koeajan päättyessä.

Ampuma-aserikoksen yritys on myös rangaistava, ja siitä voidaan tuomita vähintään, kuten loppuun saatetusta ampuma-aserikoksesta, sakkoon, sekä enintään kolme neljännestä loppuun suoritetun ampuma-aserikoksen kahden vuoden mahdollisesta vankeustuomiosta.

Jos sinulla on lisäkysymyksiä ampuma-aserikoksista ja niistä annettavista tuomioista, voit ottaa yhteyttä lakimieheen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa