Minilex - Lakipuhelin

Uuden pääkäsittelyn määrääminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Uusi pääkäsittely määrätään pääsäännön mukaisesti toimitettavaksi, jos pääkäsittely on yhden tai useamman kerran ollut lykättynä yhteensä yli 30 päivää. Uutta pääkäsittelyä ei kuitenkaan tarvitse toimittaa 30 päivän jälkeen, jos sitä asian laadun perusteella pidetään tarpeettomana ja käsittelyn lykkääminen ei ole vaarantanut pääkäsittelyn yhtenäisyyttä. Uusi pääkäsittely on kuitenkin pidettävä aina silloin, kun pääkäsittely on ollut lykättynä yhteensä yli 60 päivää. Tästä 60 päivän määräajasta on yksi poikkeus, jonka mukaan uutta pääkäsittelyä ei tarvitse toimittaa, vaikka käsittely on ollut lykättynä pidemmän ajan, jos pääkäsittely on ollut lykättynä vastaajan mielentilan tutkimista varten.

Kyseisiä aikarajoja laskettaessa otetaan huomioon siis vain aika, jona pääkäsittely on ollut lykättynä. Huomioon ei oteta aikaa, jona pääkäsittely on ollut keskeytyneenä, eli asiaa ei ole ehditty käsitellä loppuun istuntopäivän kuluessa. Asiassa on toimitettava uusi pääkäsittely, jos tuomioistuimeen sen päätösvaltaisuuden puutteellisuuden vuoksi joudutaan kesken pääkäsittelyä ottamaan uusi jäsen. Tuomioistuimen jäsen voidaan joutua vaihtamaan esimerkiksi jääviystilanteessa. Silloin, kun rikosasiaa käsitellään käräjäoikeudessa kolmen lainoppineen jäsenen kokoonpanossa, uutta pääkäsittelyä ei kuitenkaan tarvitse toimittaa, jos tuomioistuimeen otettava uusi jäsen on ollut paikalla koko pääkäsittelyn ajan. Lautamiehiä koskee säännös, jonka mukaan, käräjäoikeus on päätösvaltainen, kun lautamiehiä on vähintään kaksi, jos lautamiehelle on tullut este pääkäsittelyn aloittamisen jälkeen. Uudessa pääkäsittelyssä asia on käsiteltävä uudelleen. Aikaisemmin vastaanotettu todistelu on otettava vastaan uudelleen siltä osin, kuin sillä on merkitystä asiassa eikä estettä sen vastaanottamiselle ole. Muussa tapauksessa todistelusta on otettava tarpeellinen selko aikaisemman pääkäsittelyn oikeudenkäyntiaineistosta.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa