Minilex - Lakipuhelin

Kirjallinen menettely ylinopeusasioissa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kirjallisella menettelyllä tarkoitetaan vaihtoehtoa rikosasian suulliselle käsittelylle käräjäoikeudessa. Kirjallisessa menettelyssä tuomari ratkaisee asian pelkästään annetun kirjallisen aineiston perusteella. Suullista oikeudenkäyntiä ei toimiteta, eikä ketään rikosasian osallista kutsuta tuomioistuimeen. Tällöin tuomio perustuu ennen kaikkea syytteessä esitettyihin seikkoihin, asianosaisten kirjallisiin lausumiin, vastaajan mahdolliseen tunnutukseen, asianosaisten kirjallisiin vastauksiin ja vaatimuksiin sekä muuhun kirjalliseen aineistoon.

Kirjallinen menettely on varsin tavallista liikenneturvallisuutta vaarantavissa rikoksissa ja rikkomuksissa. Tällaisia ovat esimerkiksi ylinopeudet. Ylinopeusasioissa on usein esillä myös väliaikaisen ajokiellon määrääminen. Tällöin vastaajan on tarkoin harkittava, onko asiassa jotain sellaista, joka on tarpeen esittää suullisesti tuomarille, kuten suullinen selvitys ajoluvan tarpeesta työhön tai muita seikkoja. Toisaalta nämä seikat voidaan esittää myös kirjallisesti. Tällöin ne on syytä muotoilla oikeaan juridiseen muotoon lakimiehen avustuksella.

Kirjalliseen menettelyyn sopivat rikokset, joista ei voida tuomita yli kahden vuoden vankeusrangaistusta. Edellytyksenä kirjallisen menettelyn toimittamiselle on, syytetyn tunnustus siitä, että hän on syyllistynyt syytteessä selostettuun rikokseen. Lisäksi syytetyn on nimenomaisesti suostuttava siihen, että asia ratkaistaan ilman pääkäsittelyä, kirjallisessa menettelyssä.

Kirjallisessa menettelyssä voidaan tuomita sakkorangaistus tai enintään yhdeksän kuukauden ehdollinen tai ehdoton vankeusrangaistus. On kuitenkin hyvin poikkeuksellista, että ilman pääkäsittelyä tuomitaan ainakaan yli kuuden kuukauden vankeusrangaistusta. Yli kuuden kuukauden vankeusrangaistuksen voi kirjallisessa menettelyssä tuomita vain silloin, kun vastaajalle on varattu tilaisuus suullisen lausuman antamiseen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa